HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

*

...nhiều loại rủi ro khủng hoảng pháp luật, vậy cơ hội có tác dụng giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP. LUẬT
*

*
Mẫu hòa hợp đồng

HỢP.. ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

(Số: ……………./HĐTCHNCC)

Hôm ni, ngày …. mon … năm …., Tại …………………………………………………….Chúng tôi có có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……….………………………………………………….Năm sinh: ……………………………..

Chức vụ: ……….………………………………………………………………………………… làm đại diện.

Số CMND (hộ chiếu):......................cấp cho ngày....../...../....., tại……………………………………………..­­

a) Trường thích hợp là cá nhân:

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: …………………….……………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………….……….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ cài đặt đơn vị ở: …………………………….……………………………………………………………..

b) Trường vừa lòng là đồng chủ slàm việc hữu:

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: …………………………….……………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………….……….

Điện thoại: ……….………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………….………………………………………………….

Điện thoại: …………….…………………………………………………………………………………………..

Là đồng download bên ở: .…………………………………………………………………………………………

Các chứng từ thiết lập với tham khảo về căn hộ chung cư đã được phòng ban có thẩm quyền cung cấp mang lại Bên A gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ (BÊN B):

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….………

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………….…………….

Do ông (bà): ……………………………………………………….Năm sinh: .……………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………..……………… có tác dụng đại diện.

Số CMND (hộ chiếu):......................cấp cho ngày....../...../....., tại.......................................................

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng cùng với gần như văn bản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢPhường ĐỒNG

1.1. Bên A đến mặt B thuê: ..................................................................................................

Tại: .................................................................................................................................

Để áp dụng vào mục đích: ....................................................................................................

1.2. Quyền mua của bên A so với chung cư theo ............................................, cụ thể nhỏng sau:

a) Địa chỉ căn uống hộ: ..............................................................................................

b) Căn uống hộ số: ...................................................................................................

c) Số tầng nhà thông thường cư: .................................................................................. ……

d) Tổng diện tích sàn căn hộ là: ............... m2; diện tích khu đất gắn liền cùng với chung cư là: .......... mét vuông (áp dụng tầm thường là: ......... m2; sử dụng riêng biệt là: .......... m2).

e) Trang thiết bị gắn liền với căn uống hộ: ..................................................................

Xem thêm: Mua Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng: Ampe Kìm Vôn Kế Điện Tử, Mua Đồng Hồ Vạn Năng Bền Đẹp, Giá Tốt

f) Nguồn gốc ssống hữu: .......................................................................................

g) Những giảm bớt về quyền cài căn hộ cao cấp (nếu có): ....................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

2.1. Giá cho mướn nhà tại là ........................... đồng Việt Nam/01 tháng (hoặc 01 năm).

(Bằng chữ: ........................................................................................................................................).

Giá cho thuê này đã bao hàm chi phí gia hạn, cai quản quản lý và vận hành nhà tại và các khoản thuế nhưng Bên A đề xuất nộp cho Nhà nước theo dụng cụ.

2.2. Các ngân sách sử dụng năng lượng điện, nước, điện thoại cảm ứng thông minh với những dịch vụ không giống vì Bên B tkhô cứng toán đến mặt hỗ trợ năng lượng điện, nước, Smartphone cùng những ban ngành cung cấp hình thức dịch vụ khác.

2.3. Phương thơm thức tkhô cứng toán: thanh toán bởi chi phí VN thông qua hình thức: …………………..

2.4. Thời hạn thanh khô toán: Bên B trả chi phí thuê đơn vị vào trong ngày .......... mỗi tháng.

ĐIỀU 3: THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN VÀ THỜI HẠN THUÊ NHÀ Ở

3.1. Thời điểm giao thừa nhận nhà ở là ngày ........... mon .......... năm .............

3.2. Thời hạn cho thuê nhà tại là .......... năm (......... tháng), kể từ ngày ............ mon ........... năm ............ đến ngày ....... tháng ...... năm ............

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ chi phí thuê công ty theo như đúng thỏa thuận hợp tác đã cam kết;

b) Yêu cầu bên B có trách rưới nhiệm sửa chữa các hỏng hỏng và bồi thường thiệt hại bởi vì lỗi của mặt B gây nên (trường hợp có);

c) Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ số chi phí mướn chung cư (so với thời gian sẽ thuê) và giao lại căn hộ chung cư trong những ngôi trường vừa lòng những bên thỏa thuận hợp tác chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ chung cư cao cấp trước thời hạn;

d) Bảo trì, tôn tạo căn hộ;

e) Đơn phương thơm dứt thực hiện hòa hợp đồng mướn lúc bên B bao gồm một trong số hành động sau đây:

- Không trả tiền mướn căn hộ chung cư theo thỏa thuận hợp tác vào hợp đồng tiếp tục trong ba mon trở lên nhưng mà không có nguyên nhân thiết yếu đáng;

- Sử dụng căn hộ chung cư không ổn mục tiêu như sẽ thoả thuận;

- Cố ý làm cho hỏng lỗi căn hộ chung cư cao cấp cho thuê;

- Sửa chữa trị, cải tạo, đổi nhà ở đang thuê hoặc cho tất cả những người không giống mướn lại căn hộ chung cư cao cấp sẽ thuê cơ mà không tồn tại sự gật đầu của bên A cnạp năng lượng hộ;

- Làm mất cô đơn từ, lau chùi môi trường thiên nhiên, ảnh hưởng rất lớn mang lại sinh hoạt của những bạn bao bọc đã có được mặt A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng xã, xóm, ấp, bạn dạng, buôn, phum, sóc lập biên bản cho lần sản phẩm công nghệ tía cơ mà vẫn ko khắc phục.

f) Yêu cầu bên B trả lại nhà lúc chấm dứt đúng theo đồng thuê theo phương pháp trên những khoản 1, 2, 4 cùng khoản 6 Điều 7 của hòa hợp đồng này;

g) Các quyền khác vì phía 2 bên thỏa thuận (tuy thế không được trái luật pháp điều khoản cùng đạo đức buôn bản hội):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao căn hộ cao cấp cùng trang trang bị nối sát cùng với căn hộ cao cấp (nếu như có) mang lại bên B đúng thời gian phép tắc trên khoản 1 Điều 3 của hòa hợp đồng này;

b) Thông báo mang đến bên B biết các phép tắc về cai quản áp dụng căn hộ;

c) Bảo đảm mang đến bên B sử dụng bình ổn căn hộ chung cư trong thời hạn thuê;

d) Trả lại số chi phí mướn căn hộ chung cư cao cấp cơ mà bên B đã trả trước trong ngôi trường phù hợp các mặt thỏa thuận hợp tác xong xuôi thích hợp đồng thuê căn hộ cao cấp trước thời hạn;

e) Bảo trì, quản lý chung cư thuê mướn theo mức sử dụng của lao lý về quản lý áp dụng bên ở;

f) Hướng dẫn, đề nghị mặt B thực hiện đúng những dụng cụ về làm chủ nhân khẩu;

g) Đơn pmùi hương chấm dứt tiến hành phù hợp đồng mướn nhà ở thì đề xuất thông báo mang lại bên B biết trước tối thiểu một mon, trừ trường vừa lòng những mặt có văn bản thoả thuận khác.

h) Đơn phương thơm kết thúc hợp đồng thuê nhà tại vi phạm khí cụ tại mục g khoản 4.2 Vấn đề này, giả dụ gây thiệt sợ hãi thì buộc phải bồi thường theo quy định của luật pháp.

i) Các nghĩa vụ không giống vì phía 2 bên thỏa thuận:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B:

a) Nhận chung cư với trang trang bị nối liền cùng với căn hộ cao cấp (ví như có) theo đúng thỏa thuận hợp tác trên khoản 1 Điều 3 của đúng theo đồng này;

b) Yêu cầu bên A sửa chữa thay thế kịp thời các lỗi lỗi về cnạp năng lượng hộ;

c) Yêu cầu bên A trả lại số tiền thuê căn hộ cơ mà mặt B đã nộp trước vào trường vừa lòng chấm dứt vừa lòng đồng mướn căn hộ chung cư cao cấp trước thời hạn;

d) Được thay đổi căn hộ đã thuê với những người khác hoặc dịch vụ thuê mướn lại (trường hợp bao gồm thỏa thuận);

e) Được liên tiếp thuê theo các ĐK thoả thuận cùng với mặt A vào trường hòa hợp tất cả chuyển đổi về nhà tải cnạp năng lượng hộ;

f) Bên B có quyền đơn phương kết thúc triển khai phù hợp đồng mướn nhà ở khi mặt A có một trong các hành vi sau đây:

- Không thay thế sửa chữa căn hộ cao cấp Khi chung cư gồm lỗi lỗi nặng;

- Tăng giá chỉ dịch vụ cho thuê căn hộ bất phải chăng hoặc tăng giá nhưng ko thông tin mang đến mặt B biết trước theo thoả thuận;

- khi quyền áp dụng căn hộ cao cấp bị tinh giảm do công dụng của bạn máy bố.

g) Các quyền khác vì chưng phía hai bên thỏa thuận.......................................................................................

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

a) Trả đầy đủ tiền thuê nhà ở theo như đúng thời hạn đang khẳng định trong thích hợp đồng;

b) Sử dụng căn hộ cao cấp đúng mục đích; có trách nát nhiệm sửa chữa phần lỗi hư vày mình tạo ra;

c) Chấp hành tương đối đầy đủ các phương tiện về cai quản sử dụng cnạp năng lượng hộ;

d) Không được chuyển nhượng phù hợp đồng thuê căn hộ chung cư cao cấp hoặc cho người không giống mướn lại, trừ trường hòa hợp được bên A đồng ý;

e) Chấp hành những cách thức về duy trì gìn dọn dẹp vệ sinh môi trường thiên nhiên và an toàn cô đơn từ bỏ trong Quanh Vùng cư trú;

f) Giao lại chung cư cùng thanh tân oán đủ cho bên A số chi phí thuê căn hộ chung cư còn thiếu vào trường phù hợp dứt đúng theo đồng nêu tại các khoản 1, 2, 4 với khoản 6 Điều 7 của vừa lòng đồng này.

g) Đơn phương kết thúc triển khai thích hợp đồng mướn căn hộ thì yêu cầu thông tin đến bên A biết trước ít nhất một tháng, trừ ngôi trường phù hợp các bên bao gồm văn bản thoả thuận không giống.

h) Đơn pmùi hương chấm dứt thích hợp đồng thuê căn hộ cao cấp vi phạm luật cơ chế trên mục g khoản 5.2 Vấn đề này, nếu như khiến thiệt sợ hãi thì bắt buộc bồi hoàn theo luật pháp của pháp luật.

i) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hợp tác của 2 bên.......................................................................

ĐIỀU 6: QUYỀN TIẾPhường TỤC THUÊ CĂN HỘ

6.1. Trường vừa lòng bên A chết nhưng mà thời hạn mướn căn hộ vẫn tồn tại thì mặt B được liên tiếp thuê đến khi hết hạn phù hợp đồng. Người quá kế gồm trách rưới nhiệm liên tiếp thực hiện thích hợp đồng mướn căn hộ chung cư cao cấp đã ký kết kết trước kia, trừ trường thích hợp các bên bao gồm văn bản không giống.

Trường hợp không tồn tại bạn vượt kế theo pháp luật của quy định thì nhà tại kia ở trong quyền sở hữu nhà nước và bên B được liên tục thuê cho đến khi kết thúc hạn vừa lòng đồng.

6.2. Trường hòa hợp mặt A đưa quyền download căn hộ chung cư đang dịch vụ cho thuê cơ mà thời hạn thuê căn hộ chung cư cao cấp vẫn còn đấy thì bên B được tiếp tục thuê cho đến khi hết hạn thích hợp đồng; công ty thiết lập new căn hộ chung cư cao cấp bao gồm trách nát nhiệm liên tục triển khai vừa lòng đồng thuê căn hộ đã ký kết kết trước đó, trừ trường thích hợp các bên bao gồm văn bản thoả thuận khác.

6.3. lúc bên B chết nhưng thời hạn thuê căn hộ chung cư vẫn còn thì người sẽ thuộc ngơi nghỉ với mặt B được liên tục thuê cho đến khi xong hạn hòa hợp đồng mướn căn hộ cao cấp, trừ ngôi trường vừa lòng các bên bao gồm văn bản thoả thuận khác.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢPhường ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được triển khai Khi gồm một trong các ngôi trường vừa lòng sau:

7.1. Hợp đồng thuê nhà tại quá hạn mà lại các mặt không thỏa thuận cam kết tiếp; ngôi trường vừa lòng trong đúng theo đồng không xác minh thời hạn thì phù hợp đồng xong xuôi sau sáu mon, Tính từ lúc ngày bên A thông tin mang đến mặt B biết bài toán xong phù hợp đồng.

7.2. Các mặt thỏa thuận ngừng hợp đồng trước thời hạn;

7.3. Căn hộ thuê mướn không còn;

7.4. Căn uống hộ cho thuê hỏng lỗi nặng nề gồm nguy cơ sập đổ hoặc bên trong khu vực sẽ tất cả đưa ra quyết định thu hồi khu đất, giải phóng mặt bằng hoặc bao gồm quyết định phá túa của ban ngành nhà nước gồm thđộ ẩm quyền.

7.5. Bên B chết nhưng không tồn tại người vẫn thuộc sinc sống;

7.6. Khi một trong các phía hai bên solo phương xong phù hợp đồng theo chế độ của lao lý.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

8.1. Bên A cam đoan nhà ở cho mướn trực thuộc quyền cài đặt thích hợp pháp của chính mình, không có ttrẻ ranh chấp về quyền mua, không xẩy ra kê biên nhằm thực hiện án hoặc nhằm chấp hành quyết định hành chủ yếu của phòng ban bên nước bao gồm thẩm quyền (ko nằm trong diện bị tịch thu hoặc không bị giải tỏa); khẳng định chung cư bảo đảm an toàn quality, an ninh đến bên B.

8.2. Bên B vẫn tò mò kỹ các biết tin về nhà ở thuê.

8.3. Việc ký phối kết hợp đồng này thân các bên là trọn vẹn từ bỏ nguyện, không xẩy ra nghiền buộc, lừa dối. Trong quy trình triển khai thích hợp đồng, ví như cần thay đổi hoặc bổ sung văn bản của hòa hợp đồng này thì những mặt thỏa thuận hợp tác lập thêm phụ lục vừa lòng đồng bao gồm chữ cam kết của phía hai bên, prúc lục vừa lòng đồng có giá trị pháp luật nhỏng hợp đồng này.

8.4. Các bên cùng cam đoan triển khai đúng cùng rất đầy đủ các câu chữ đã thỏa thuận trong phù hợp đồng.

8.5. Các cam kết khác (yêu cầu phù hợp cùng với lao lý của lao lý với không trái đạo đức làng hội): .................

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường vừa lòng các bên bao gồm tnhãi con chấp về ngôn từ của thích hợp đồng này thì hai bên cùng đàm đạo xử lý thông qua Bàn bạc. Trong ngôi trường vừa lòng các mặt không hiệp thương được thì tất cả quyền yên cầu Tòa án giải quyết và xử lý theo dụng cụ của quy định.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA HỢPhường ĐỒNG

10.1. Hợp đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày ……… tháng …….. năm …………

10.2. Hợp đồng này được lập thành .....bản với có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt giữ lại .... bạn dạng, .... bản lưu giữ tại ban ngành công chứng hoặc chứng thực (giả dụ có) cùng .... bạn dạng lưu giữ trên cơ sở thuế (những bên có thể thỏa thuận lập thêm hợp đồng bằng tiếng Anh)./.