NĂM CAM (KỲ 1): CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH 'ÔNG TRÙM' GIANG HỒ SÀI GÒN

Luật sư toàn quốc » Tin tức » Đời sống - Xã hội » Pháp qui định - Đời sinh sống » Nhịp cầu doanh nghiệp » Nghiên cứu - Trao thay đổi » Trao đổi - Ý con kiến » Kinch tế - Pháp khí cụ » Pháp cách thức - Đầu bốn » Trợ góp pháp lý » Tư vấn » Hồ sơ - Tư liệu » Hồ sơ - Tư liệu
Nu0103m Cam u0111i du lu1ecbch nu01b0u1edbc ngou00e0i u0111u1ec3 coi bu00f3i thu00ec thu1ea7y phu00e1n u0111ang gu1eb7p khu1eafc tinh, y nghu0129 ngay lập tức u0111u1ebfn Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh (tu1ee9c Tu01b0 Bu1ed1n, Phu00f3 Tu1ed5ng Cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t phu00edomain authority Nam), ngu01b0u1eddi u201cthuyu1ec1n tru01b0u1edfngu201d chuyu00ean u00e1n với mu1eadt danh Z501 u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh lu1eadp u0111iu1ec1u tra bu0103ng u0111u1ea3ng Nu0103m Cam cu1ea7m u0111u1ea7u sau cu00e1i chu1ebft cu1ee7a bu00e0 tru00f9m Dung Hu00e0u2026 Trung tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh u0110u01b0a vu00e0o tu1ea7m ngu1eafm Cu00e1i chu1ebft cu1ee7a bu00e0 tru00f9m Dung Hu00e0 lu00e0m rung u0111u1ed9ng thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m Bu1eafc-Nam, nu00f3 cu0169ng chu1eb3ng khu00e1c u201ctiu1ebfng su00fangu201d knhì mu00e0n quyu1ebft tu00e2m truy tìm quu00e9t cu00e1c bu0103ng nhu00f3m du u0111u00e3ng tru00ean cu1ea3 nu01b0u1edbc vu1ed1n u0111ang u1edf thu1eddi ku1ef3 phu00e1t triu1ec3n cu1ef1c thu1ecbnh.

Bạn đang xem: Năm cam (kỳ 1): con đường trở thành 'ông trùm' giang hồ sài gòn

u0110iu1ec3n hu00ecnh lu00e0 bu0103ng nhu00f3m cu1ee7a Nu0103m Cam u1edf phu01b0u01a1ng Nam, Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d, Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d phu01b0u01a1ng Bu1eafcu2026 Vu1ee5 u00e1n giu1ebft Dung Hu00e0 xu1ea3y ra lu00fac nu1eedomain authority u0111u00eam, cu00e1c nhu00e2n chu1ee9ng ku1ec3 su00e1t thu1ee7 hu00e0nh u0111u1ed9ng quu00e1 nhanh nu00ean chu1ec9 nhu1eadn du1ea1ng hu1eafn khou1ea3ng 26 tuu1ed5i, du00e1ng ngu01b0u1eddi gu1ea7y, tu00f3c cu1eaft ngu1eafn, mu1eb7c quu1ea7n mu00e0u nu00e2u u0111en. Nhu01b0ng u0111iu1ec1u u0111u00f3 khu00f4ng quan tiền tru1ecdng bu1eb1ng viu1ec7c, Dung Hu00e0 lu00e0 nhu00e2n vu1eadt cu00f3 u201csu1ed1 mu00e1u201d nhu1ea5t nhu00ec thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m, ku1ebb nu00e0o du00e1m giu1ebft Dung Hu00e0 u1eaft lu00e0 cu00f3 thu1ebf lu1ef1c khu00f4ng ku00e9m. u0110iu1ec1u tra u0111u01b0u1ee3c ku1ebb nu00e0o chu1ee7 mu01b0u, ku1ebb nu00e0o nu1ed5 phu00e1t su00fang hu1ea1 thu1ee7 bu00e0 tru00f9m giang hu1ed3 cu1ed9m cu00e1n nu00e0y thu00ec chu1eafc chu1eafn su1ebd tu00ecentimet ra u0111u01b0u1ee3c cu1ea3 mu1ea1ng lu01b0u1edbi tu1ed9i phu1ea1m. Ban chuyu00ean u00e1n MB 2000 u0111u01b0u1ee3c Cu00f4ng an TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh thu00e0nh khu1ea9n cu1ea5p u0111u1ec3 u0111iu1ec1u tra cu00e1i chu1ebft cu1ee7a Dung Hu00e0. u0110u1ea1i tu00e1 Vu00f5 Vu0103n Mu0103ng (Phu00f3 Giu00e1m u0111u1ed1c Cu00f4ng an thu00e0nh phu1ed1 - Tru01b0u1edfng Ban chuyu00ean u00e1n) bu00e1o cu00e1o bu01b0u1edbc u0111u1ea7u u0111iu1ec1u tra khu00f4ng lu1ecdẻo tru1eeb nhu00f3m giang hu1ed3 nu00e0o. Bu0103ng nhu00f3m Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d, Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d, Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c cu01a1 quan tiền cu00f4ng an xu00e1c u0111u1ecbnh lu00e0 u0111u1ed1i tru1ecdng cu00f3 thu1ec3 gu00e2y ra cu00e1i chu1ebft cu1ee7a Dung Hu00e0. Trong u0111u00f3, mu1eaft xu00edch quan tiền tru1ecdng chu00ednh lu00e0 bu0103ng nhu00f3m cu1ee7a Nu0103m Cam. Nhu01b0ng lu1ea7n ra cu00e1c mu1ed1i quan lại hu1ec7 mu1edd u00e1m cu1ee7a Nu0103m Cam cu1ef1c ku1ef3 khu00f3 khu0103n bu1edfi tu00ean y tu1eeb tru01b0u1edbc vu1eabn luu00f4n tu1ea1o vu1ecf bu1ecdc, thu01b0u1eddng không đúng khiu1ebfn u0111u00e0n em thu1ef1c hiu1ec7n chu1ee9 khu00f4ng tru1ef1c tiu1ebfp ra tay, thu00eam vu00e0o u0111u00f3 lu00e0 u0111u01b0u1ee3c su1ef1 u201cu0111u1ee1 u0111u1ea7uu201d cu1ee7a mu1ed9t su1ed1 u201cu00f4 du00f9u201d. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, Nu0103m Cam cu00f3 mu1ea1ng lu01b0u1edbi ru1ed9ng, quan tiền hu1ec7 nhiu1ec1u, cu00e1c bu0103ng nhu00f3m vì y chu1ec9 huy hou1ea1t u0111u1ed9ng tu00e1ch biu1ec7t, khu00f4ng cu00f3 su1ef1 mu00f3c nu1ed1i, ru00e0ng buu1ed9c vu1edbi nhau. Vu00ec vu1eady, phu00e1 u0111u01b0u1ee3c nhu00f3m nu00e0o thu00ec chu1ec9 nhu01b0 mu1edbi chu1eb7t u0111u01b0u1ee3c cu00e1i cu00e0nh, cu00f2n gu1ed1c vu1eabn y nguyu00ean. Tou00e0n bu1ed9 viu1ec7c u201clu00e0m u0103nu201d cu1ee7a Nam Cam u0111u01b0u1ee3c xu00e1c minch hou1ea1t u0111u1ed9ng tru01b0u1edbc vu00e0 sau khi Dung Hu00e0 bu1ecb bu1eafn, tu1eebng mu1ea3ng su00f2ng bu1ea1c, cu00e1 u0111u1ed9 bu00f3ng u0111u00e1, u0111u00e1 gu00e0, u0111u00e2m thuu00ea chu00e9m mu01b0u1edbn, tu1ed5 chu1ee9c thanh khô tou00e1n cho vay vốn nu1eb7ng lu00e3i lu1ea7n lu01b0u1ee3t lu1ed9 ra Nhu1eefng u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng tru1ef1c tiu1ebfp tu00ecnh nghi liu00ean quan liêu u0111u1ebfn vu1ee5 u00e1n Dung Hu00e0, u0111u00f3 lu00e0 Nguyu1ec5n Hou00e0ng Hu1ea3i (tu1ee9c Hu1ea3i u201cchu00f9au201d), Lu01b0u Bu1ea1ch u0110u1eb1ng (tu1ee9c Long u201ctu00e2yu201d), u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0a vu00e0o tu1ea7m ngu1eafm. Cu00f4ng an TPhường. Hu1ed3 Chu00ed Minch u0111u1ec1 xuu1ea5t u1ee7y ban thu00e0nh phu1ed1 lu1eadp u0111ou00e0n kiu1ec3m tra vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n, phu00e1t hiu1ec7n Tu1ed1ng Viu1ebft Hu00f2a marketing không đúng giu1ea5y phu00e9p, lu1eeba bu1ecbp, quu1ef5t tiu1ec1n cu1ed5 u0111u00f4ng, cu00f3 du1ea5u hiu1ec7u u0111u1ea7u tu01b0 chui cu1ee7a nhu1eefng phu1ea7n tu1eed xu00e3 hu1ed9i u0111en u0111u1ebfn tu1eeb u0110u00e0i Loan, Hu1ed3ng Ku00f4ng, tu1ef1 tiu1ec7n khu1eafc nhỏ du1ea5u giu1ea3u2026 Phu1ea7n tu1eed nu00e0y cu00f3 liu00ean quan u0111u1ebfn bu0103ng u0111u1ea3ng 14K khu00e9t tiu1ebfng u0110u00e0i Loan. Chu1eafp nu1ed1i thu00f4ng tin tru01b0u1edbc khi bu1ecb su00e1t hu1ea1i, Dung Hu00e0 u0111u00e3 tu1eebng u0111u1ebfn quu1eady phu00e1 vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n, u0111u00f2i tiu1ec1n bu1ea3o ku00ea cu1ee7a Tu1ed1ng nu00ean cu01a1 quan tiền cu00f4ng an u0111u1eb7t nghi vu1ea5n cu00f3 phu1ea3i lu1ee3i du1ee5ng viu1ec7c bu1ecb lu1eebố bu1ecbp nu00ean mu1ed9t vu00e0i u201ccu1ed5 u0111u00f4ngu201d u0111u00e3 thuu00ea Dung Hu00e0 quu1eady phu00e1 vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n. Theo giu1ea3 u0111u1ecbnh nu00e0y cu1ee7a Ban chuyu00ean u00e1n MB 2000, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d cu00f3 liu00ean quan liêu gu00ec u0111u1ebfn Tu1ed1ng Viu1ebft Hu00f2a ngou00e0i cu00f4ng viu1ec7c bu1ea3o ku00ea vu0169 tru01b0u1eddng, khiu1ebfn Dung Hu00e0 quu1eady phu00e1 tiu1ec7m hu1edbt tu00f3c tkhô cứng nu1eef cu1ee7a Hu1ea3i. Nu1ebfu Hu1ea3i lu00e0 thu1ee7 phu1ea1m giu1ebft Dung Hu00e0 thu00ec tu00ean giang hu1ed3 cu00f3 u201ctiu1ec1n u00e1n nhiu1ec1u hu01a1n tiu1ec1n mu1eb7tu201d sao khu00f4ng lu1ea9n tru1ed1n tức thì. Cu00f2n Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d, Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d thu00ec sao? Mu1ed9t nguu1ed3n tin khu00e1c trong quu00e1 tru00ecnh u0111iu1ec1u tra, cu1ea3nh su00e1t hu00ecnh su1ef1 Hu00e0 Nu1ed9i vu00e0 TP.Hu1ed3 Chu00ed Minh phu00e1t hiu1ec7n thu00f4ng tin quan lại tru1ecdng, tru01b0u1edbc lúc bu1ecb su00e1t hu1ea1i Dung Hu00e0 u0111u00e3 mang đến u0111u00e0n em phu1ee5c bu1eafn Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d tu1ea1i khu00e1ch su1ea1n LasVegas u1edf su1ed1 7 Lu00ea Vu0103n Hu01b0u nhu01b0ng khu00f4ng thu00e0nh. Trong thu1eddi u0111iu1ec3m nu00e0y, Ban Giu00e1m u0111u1ed1c giao anh Thu00e2n Thu00e0nh Huyu1ec7n (Phu00f3 Giu00e1m u0111u1ed1c phu1ee5 tru00e1ch cu1ea3nh su00e1t) chu1ec9 u0111u1ea1o tiu1ebfp tu1ee5c theo du00f5i vu00e0 quu1ea3n lu00fd Nu0103m Cam theo cu00f4ng u0111iu1ec7n mu1eadt cu1ee7a Cu1ee5c V26 - Bu1ed9 Cu00f4ng an nhu01b0ng mang lại u0111u1ebfn lu00fac nu00e0y PC14 (nay lu00e0 PC45) vu1eabn chu01b0a cu00f3 ku1ebft luu1eadn chu00ednh thu1ee9c vu1ec1 Nu0103m Cam vu00e0 hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a bu0103ng nhu00f3m tu1ed9i phu1ea1m bởi y cu1ea7m u0111u1ea7u u0111u1ec3 Ban Giu00e1m u0111u1ed1c chu1ec9 u0111u1ea1o xu1eed lu00fd. Khu00f4ng phu1ea3i u0111u1ee3i u0111u1ebfn sau khoản thời gian Trung su0129 hu00ecnh su1ef1 Phu1ea1n Lu00ea Su01a1n bu1ecb su00e1t hu1ea1i vu00e0 u00e1n mu1ea1ng Dung Hu00e0 xu1ea3y ra thu00ec cu01a1 quan tiền cu00f4ng an mu1edbi tung lu1ef1c lu01b0u1ee3ng vu00e0o hu00e0nh u0111u1ed9ng xu00f3a su1ed5 cu00e1c u0111iu1ec3m nu00f3ng lu00e0m mu1ea5t tru1eadt tu1ef1 tru1ecb an, tu1ea5n cu00f4ng vu00e0o su00e0o huyu1ec7t cu00e1c bu0103ng nhu00f3m tu1ed9i phu1ea1m hu1ecdat u0111u1ed9ng cu00f3 tu1ed5 chu1ee9c. Tru01b0u1edbc u0111u00f3, cuu1ed1i nu0103m 1999, vào khuu00f4n khu1ed5 chu01b0u01a1ng tru00ecnh quu1ed1c gia phu00f2ng chu1ed1ng tu1ed9i phu1ea1m, cu00e1c u0111u01a1n vu1ecb nghiu1ec7p vu1ee5 cu1ee7a Tu1ed5ng cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t vu00e0 Cu00f4ng an Hu00e0 Nu1ed9i, TP.. Hu1ed3 Chu00ed Minc, Nam u0110u1ecbnh, Hu1ea3i Phu00f2ng, u0110u1ed3ng Naiu2026 u0111u00e3 vu00e0o cuu1ed9c su0103n lu00f9ng cu00e1c u1ed5 nhu00f3m tu1ed9i phu1ea1m cu00f3 tu1ed5 chu1ee9c. Ku1ebf hou1ea1ch 201 cu1ee7a Cu00f4ng an TP. Hu1ed3 Chu00ed Minc, ngou00e0i cu1ea3nh su00e1t hu00ecnh su1ef1, mu1ed9t su1ed1 u0111u01a1n vu1ecb nghiu1ec7p vu1ee5 cu1ee7a an toàn u0111u01b0u1ee3c huy u0111u1ed9ng cu00f9ng cu1ea3nh su00e1t u201cu0111iu1ec3m mu1eb7tu201d cu00e1c bu0103ng nhu00f3m tu1ed9i phu1ea1m cu00f3 quy mu00f4 lu1edbn. Ban Giu00e1m u0111u1ed1c giao nhiu1ec7m vu1ee5 cu00e1c u0111u01a1n vu1ecb cu1ea3nh su00e1t vu00e0 bình yên u0111u1eb7t tru1ecdng u0111iu1ec3m vu00e0o u0111iu1ec1u tra vu1ee5 u00e1n Dung Hu00e0. Nhu01b0ng u0111u00e2y lu00e0 vu1ee5 u00e1n phu1ee9c tu1ea1p, cu00f3 u0111u1eb7c thu00f9 riu00eang, liu00ean quan liêu u0111u1ebfn u0111u1ecba bu00e0n tou00e0n quu1ed1c, cu00e1c thu00f4ng tin tu1eeb Hu00e0 Nu1ed9i, Hu1ea3i Phu00f2ng vu00e0 cu00e1c tu1ec9nh lu1eadn cu1eadn thu00e0nh phu1ed1 chu01b0a tu1eadp trung vu1ec1 mu1ed9t u0111u1ea7u mu1ed1i, cu00f3 nhiu1ec1u thu00f4ng tin tru00e1i ngu01b0u1ee3c gu00e2y khu00f3 khu0103n mang đến viu1ec7c u0111u00e1nh giu00e1 vu00e0 chu1ec9 u0111u1ea1o u0111iu1ec1u tra, vu00ec vu1eady cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 mu1ed9t su1ef1 chu1ec9 huy thu1ed1ng nhu1ea5t tu1eeb Bu1ed9 Cu00f4ng an, cu1ee5 thu1ec3 lu00e0 Tu1ed5ng cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t.

Xem thêm: Đồng Hồ Iwc Của Nước Nào ? Theo Các Bạn Đồng Hồ Iwc Của Nước Nào

Cu00f4ng an thu00e0nh phu1ed1 khu00f4ng thu1ec3 tu1ef1 chu1ee7 u0111u1ed9ng u0111u01b0a ra biu1ec7n phu00e1p tu1ea5n cu00f4ng triu1ec7t phu00e1 bu1ecdn tu1ed9i phu1ea1m gu1ea7n nhu01b0 u0111u00e3 vu01b0u1ee3t tu1ea7m kiu1ec3m sou00e1t cu1ee7a mu00ecnh. Ku1ebft thu00fac cuu1ed9c hu1ecdp, Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Nu0103m Huy (Thu1ee9 tru01b0u1edfng Bu1ed9 Cu00f4ng an) yu00eau cu1ea7u Tru01b0u1edfng Ban chuyu00ean u00e1n MB 2000 lu00e0m bu00e1o cu00e1o gu1eedi Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Tru01b0u01a1ng Hu1eefu Quu1ed1c (Tu1ed5ng cu1ee5c tru01b0u1edfng Tu1ed5ng cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t) vu00e0 xin u00fd kiu1ebfn chu1ec9 u0111u1ea1o cu1ee7a Bu1ed9 Cu00f4ng an vu1ec1 viu1ec7c thu00e0nh lu1eadp Ban chuyu00ean u00e1n vì chưng lu00e3nh u0111u1ea1o Tu1ed5ng cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t lu00e0m Tru01b0u1edfng ban; Cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t hu00ecnh su1ef1, Cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra, Cu00f4ng an cu00e1c u0111u1eccha phu01b0u01a1ng nhu01b0 Hu1ed3 Chu00ed Minh, Hu00e0 Nu1ed9i, Hu1ea3i Phu00f2ng, u0110u00e0 Nu1eb5ng lu00e0 cu00e1c thu00e0nh viu00ean. Sau cuu1ed9c hu1ecdp, Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh u0111u01b0u1ee3c chu1ec9 u0111u1ecbnh lu00e0 Tru01b0u1edfng Ban chuyu00ean u00e1n sở hữu mu1eadt danh Z501 u0111iu1ec1u tra vu1ee5 u00e1n Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn. lúc Nu0103m Cam "khu00f4ng cu00f2n muu1ed1n nhu00ecn thu1ea5y mu1eb7t", tu1eed thu1ea7n gu1ecdi tu00ean Dung Hu00e0 Khu1eafc tinc cu1ee7a u00f4ng tru00f9m Hay tin Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh lu00e0 Tru01b0u1edfng Ban chuyu00ean u00e1n u0111iu1ec1u tra vu1ee5 u00e1n Dung Hu00e0, nhu00e2n chuyu1ebfn u0111i du lu1ecbch u0110u00e0i Loan, Nu0103m Cam u0111u00e3 u0111u1ebfn tu00ecentimet bu00e0 thu1ea7y bu00f3i nu1ed5i tiu1ebfng u1edf u0110u00e0i Bu1eafc xem vu1eadn su1ed1 cu1ee7a mu00ecnh. Bu00e0 thu1ea7y nu1ea7y bu1ea3o y u0111ang gu1eb7p u201ckhu1eafc tinhu201d, Nu0103m Cam nghu0129 ngay lập tức u0111u1ebfn khu00f4ng ai khu00e1c lu00e0 tu01b0u1edbng Tu01b0 Bu1ed1n. Tru1edf vu1ec1 Viu1ec7t Nam, Nu0103m Cam giao Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d vu00e0 Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d tu00ecm hiu1ec3u hou00e0n cu1ea3nh, thu00e2n thu1ebf, su1edf thu00edch, thu00f3i quen cu1ee7a vu1ecb tu01b0u1edbng nu00e0y vu1edbi mu1ee5c u0111u00edch bu1eb1ng mu1ecdi giu00e1 phu1ea3i download chuu1ed9c đến u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1edbng Tu01b0 Bu1ed1n. Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh xuu1ea5t thu00e2n vào gia u0111u00ecnh cu00f3 truyu1ec1n thu1ed1ng cu00e1ch mu1ea1ng, tru1ea3i qua 15 nu0103m trong khu00e1ng chiu1ebfn cu00f3 nhiu1ec1u chiu1ebfn cu00f4ng vào cu1ea3 lu1ef1c lu01b0u1ee3ng cu00f4ng an nhu00e2n du00e2n vu00e0 quu00e2n u0111u1ed9i. Tiu1ebfn vu1ec1 giu1ea3i phu00f3ng Su00e0i Gu00f2n, Tu01b0 Bu1ed1n lu00fac u0111u00f3 vào vai tru00f2 Tiu1ec3u u0111ou00e0n phu00f3 Tiu1ec3u u0111ou00e0n 3 - Cu00f4ng an vu0169 trang cu1ee7a Trung u01b0u01a1ng Cu1ee5c miu1ec1n Nam. Tu01b0 Bu1ed1n cu00f9ng u0111u1ed3ng u0111u1ed9i u1ed5n u0111u1ecbnh tu00ecnh hu00ecnh bình yên tru1eadt tu1ef1 u1edf Su00e0i Gu00f2n vào nhu1eefng nu0103m u0111u1ea7u tiu00ean sau ngu00e0y giu1ea3i phu00f3ng, sau u0111u00f3 tru1edf vu1ec1 quu00ea hu01b0u01a1ng Tiu1ec1n Giang tiu1ebfp tu1ee5c cu00f4ng tu00e1c trong ngu00e0nh cu00f4ng an tu1ec9nh nhu00e0 tu1eeb nu0103m 1976. Lu00e0m lu00e3nh u0111u1ea1o Cu00f4ng an tu1ec9nh Tiu1ec1n Giang, Tu01b0 Bu1ed1n khu00f4ng khoan nhu01b0u1ee3ng vu1edbi cu00e1i xu1ea5u, cu00e1i u00e1c, du1ef1a vu00e0o du00e2n u0111u1ec3 hou00e0n thu00e0nh nhiu1ec7m vu1ee5 nhu01b0 nhu1eefng nu0103m chiu1ebfn ttrẻ ranh. Bu1ecdn tu1ed9i phu1ea1m cu00f3 thu1ec3 qua mu1eaft u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t vu00e0i cu00e1n bu1ed9, chiu1ebfn su0129, nhu01b0ng chu00fang khu00f4ng thu1ec3 nu00e0o qua mu1eaft u0111u01b0u1ee3c du00e2n, vu00ec u201cmu1eaft du00e2n nhu01b0 mu1eaft khu00f3mu201d, nu1ebfu cu00e1n bu1ed9, chiu1ebfn su0129 cu00f4ng an u0111u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi du00e2n tin tu01b0u1edfng, giu00fap u0111u1ee1 thu00ec bu1ecdn tu1ed9i phu1ea1m khu00f3 mu00e0 thou00e1t u0111u01b0u1ee3c lu01b0u1edbi luu1eadt phu00e1p. Quan u0111iu1ec3m du1ef1a vu00e0o du00e2n cu1ee7a Tu01b0 Bu1ed1n giu00fap Cu00f4ng an tu1ec9nh Tiu1ec1n Giang giu1eef vu1eefng u1ed5n u0111u1ecbnh bình an tru1eadt tu1ef1 tru00ean u0111u1eccha bu00e0n phu1ee5 tru00e1ch. Nu0103m 1980, Tu01b0 Bu1ed1n u0111u01b0u1ee3c Nhu00e0 nu01b0u1edbc phong danh hiu1ec7u u201cAnh hu00f9ng Lu1ef1c lu01b0u1ee3ng vu0169 trang nhu00e2n du00e2n Viu1ec7t Namu201d vu00ec nhu1eefng thu00e0nh tu00edch xuu1ea5t su1eafc vào chiu1ebfn u0111u1ea5u bu1ea3o vu1ec7 Tu1ec9nh u1ee7y tu1ec9nh Mu1ef9 Tho trong khu00e1ng chiu1ebfn chu1ed1ng Mu1ef9. Thu00e1ng 4/1998, Tu01b0 Bu1ed1n u0111u01b0u1ee3c phong hu00e0m Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Cu00f4ng an Nhu00e2n du00e2n Viu1ec7t Nam, tru1edf thu00e0nh Giu00e1m u0111u1ed1c cu00f4ng an tu1ec9nh u0111u1ea7u tiu00ean u1edf miu1ec1n Tu00e2y u0111u01b0u1ee3c phong hu00e0m Thiu1ebfu tu01b0u1edbng vu00e0 lu00e0 Giu00e1m u0111u1ed1c cu00f4ng an tu1ec9nh u0111u1ea7u tiu00ean tru00ean cu1ea3 nu01b0u1edbc vu1eeba u0111u01b0u1ee3c phong danh hiu1ec7u anh hu00f9ng vu1eeba u0111u01b0u1ee3c phong hu00e0m tu01b0u1edbng. Sau Lúc u0111u01b0u1ee3c phong tu01b0u1edbng, hu00e0ng ngu00e0y Tu01b0 Bu1ed1n vu1eabn u0111i vu1ec1 bu1eb1ng xe pháo mu00e1y giu1eefa xu00e3 Tkhô cứng Bu00ecnh (huyu1ec7n Chu1ee3 Gu1ea1o) vu00e0 tru1ee5 su1edf Cu00f4ng an tu1ec9nh u1edf TPhường.Mu1ef9 Tho, khu00f4ng cu1ea7n bu1ea5t cu1ee9 su1ef1 bu1ea3o vu1ec7 nu00e0o cu1ee7a cu1ea5p du01b0u1edbi. u1ede Tu01b0 Bu1ed1n cu00f3 mu1ed9t u0111iu1ec1u khu00e1 u0111u1eb7c biu1ec7t, du00f9 anh lu00e0 cu00e1n bu1ed9 cao cu1ea5p ngu00e0nh cu00f4ng an, nhu01b0ng ngu01b0u1eddi du00e2n lúc tiu1ebfp xu00fac vu1edbi u00f4ng cu1ea3m thu1ea5y ru1ea5t du1ec5 chu1ecbu, thu00fa vu1ecb, chu1ee9 khu00f4ng ngu00e1n ngu1ea1i nhu01b0 nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p khu00e1c. Tu01b0 Bu1ed1n khu00f4ng bao giu1edd ngu1ea1i tiu1ebfp xu00fac nhu1eefng ngu01b0u1eddi nu00f4ng du00e2n u0111i khiu1ebfu kiu1ec7n oan không nên tốt nhu1eefng ku1ebb bu1ecb ku00edch u0111u1ed9ng, xu00fai giu1ee5c lu00e0m chuyu1ec7n phu1ea1m phu00e1p. Tu01b0 Bu1ed1n gu1ea7n nhu01b0 khu00f4ng cu1ea7n giu1eef khou1ea3ng cu00e1ch vu1edbi bu1ea5t ku1ef3 ai. u00d4ng quan liêu niu1ec7m, mu00ecnh u0111u00e3 tu1eebng su1ed1ng, chiu1ebfn u0111u1ea5u du1ef1a vu00e0o du00e2n vào chiu1ebfn tnhãi ranh gian khu1ed5, sau nu00e0y cu0169ng nhu1edd du00e2n mu00e0 tiu1ebfp tu1ee5c hou00e0n thu00e0nh tu1ed1t nhiu1ec7m vu1ee5, nhu00e2n du00e2n luu00f4n bu1ea3o vu1ec7, u1ee7ng hu1ed9 vu00e0 giu00fap u0111u1ee1 nhu1eefng cu00e1n bu1ed9 mu1ed9t lu00f2ng mu1ed9t du1ea1 tin tu01b0u1edfng, hu1ebft lu00f2ng vu00ec du00e2n. u00d4ng Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Tu01b0 Bu1ed1n miu1ec7t mu00e0i vu1edbi cu00f4ng viu1ec7c, cu00f2n u201cbu00e0 thiu1ebfu tu01b0u1edbngu201d vu1eabn lam lu0169 lu00e0m ruu1ed9ng, lu00e0m vu01b0u1eddn, nuu00f4i heo u0111u1ec3 lo cho ba ngu01b0u1eddi bé u0103n hu1ecdc vu00e0 lo cu1ea3 đến chu1ed3ng su1ed1ng cuu1ed9c su1ed1ng liu00eam khiu1ebft, tkhô nóng bu1ea1ch vu1edbi u0111u1ed3ng lu01b0u01a1ng cu00e1n bu1ed9 nhu00e0 nu01b0u1edbc. Mu1ed9t nu0103m sau khoản thời gian u0111u01b0u1ee3c phong tu01b0u1edbng, Tu01b0 Bu1ed1n u0111u01b0u1ee3c ru00fat vu1ec1 Tu1ed5ng cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t, lu00e0m Phu00f3 Tu1ed5ng cu1ee5c tru01b0u1edfng phu1ee5 tru00e1ch phu00eda Nam u1edf tuu1ed5i 53. Nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi nghu0129 u00f4ng su1ebd u0111u01b0u1ee3c an nhu00e0n, chuu1ea9n bu1ecb cho ngu00e0y vu1ec1 hu01b0u. Nhu01b0ng chu00ednh su1ef1 u0111iu1ec1u u0111u1ed9ng nu00e0y, cu00f9ng vu1edbi nhu1eefng tu1ed1 chu1ea5t su1eb5n cu00f3 cu1ee7a tu01b0u1edbng Tu01b0 Bu1ed1n khiu1ebfn u00f4ng u0111u00e3 tru1edf thu00e0nh khu1eafc tinch cu1ee7a Nu0103m Cam. Lu00fac cu00f2n lu00e0m Giu00e1m u0111u1ed1c Cu00f4ng an Tiu1ec1n Giang, tu01b0u1edbng Tu01b0 Bu1ed1n nghe nu00f3i nhiu1ec1u vu1ec1 bu0103ng nhu00f3m xu00e3 hu1ed9i u0111en vày Nu0103m Cam cu1ea7m u0111u1ea7u. Lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ee9ng u0111u1ea7u cu01a1 quan liêu Cu00f4ng an tu1ec9nh Tiu1ec1n Giang, u00f4ng thu01b0u1eddng u0111u1ecdc cu00e1c bu00e1o cu00e1o nu1ed9i bu1ed9, vào u0111u00f3 nhiu1ec1u lu1ea7n u0111u1ec1 cu1eadp u0111u1ebfn hou1ea1t u0111u1ed9ng phu1ea1m phu00e1p cu1ee7a Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn. Thuu1ed9c cu1ea5p cu1ee7a u00f4ng u0111i phu1ed1i hu1ee3p phu00e1 u00e1n u1edf TP.Hu1ed3 Chu00ed Minc tru1edf vu1ec1 u0111u1ec1u bu00e1o cu00e1o cho anh biu1ebft vu1ec1 tu00ean tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y. Lu00fac u0111u00f3, tu01b0u1edbng Tu01b0 Bu1ed1n nghu0129 vào u0111u1ea7u, bu0103ng Nu0103m Cam cu0169ng giu1ed1ng nhu01b0 bao bu0103ng nhu00f3m xu00e3 hu1ed9i u0111en khu00e1c, cu0169ng dao bu00faa, vu0169 lu1ef1c u1ee9c hiu1ebfp ngu01b0u1eddi lu01b0u01a1ng thiu1ec7n, cu0169ng cu00e1t cu1ee9 lu00e3nh u0111u1ecbố kiu1ebfm u0103n bu1eb1ng cu00e1ch u0111u00f2i nu1ee3 thuu00ea, bu1ea3o ku00ea, u0111u00e2m thuu00ea, chu00e9m mu01b0u1edbn. Du1ea1ng tu1ed9i phu1ea1m nhu01b0 vu1eady khu00f4ng lu1ea1 gu00ec, bu1edfi thu00e0nh phu1ed1 Mu1ef9 Tho cu0169ng tu1eebng xuu1ea5t hiu1ec7n bu1ecdn bu1ea3o ku00ea nhu00e0 hu00e0ng, khu00e1ch su1ea1n, ru1ed3i cu1ea3ng cu00e1 Vu00e0m Lu00e1ng, Chu1ee3 Giu1eefa u1edf Thu1ecb xu00e3 Gu00f2 Cu00f4ng chu00fang cu0169ng u0111u00e3 nhen nhu00f3m hu1ecdat u0111u1ed9ng nhu01b0ng Tiu1ec1n Giang khu00f4ng cu00f3 u0111u1ea5t cho bu1ecdn chu00fang tu1ed3n tu1ea1i. u00dd chu00ed cu1ee9ng nhu01b0 su1eaft u0111u00e1 cu1ee7a u00f4ng vu00e0 cu00e1c chiu1ebfn su0129 u0111u00e3 xu00f3a su1ed5 cu00e1c bu0103ng nhu00f3m u0111u00f3, chu00fang xem u00f4ng lu00e0 u201ckhu1eafc tinhu201d, khu00f4ng du00e1m u0111u1ed9i tru1eddi bình thường. Thu00e1ng 05/1998, mu1ed9t thu00e1ng sau khoản thời gian u0111u01b0u1ee3c phong hu00e0m thiu1ebfu tu01b0u1edbng, u00f4ng mu1eddi mu1ed9t su1ed1 cu00e1n bu1ed9 vào u0111u01a1n vu1ecb, bu1ea1n bu00e8 thu00e2n hu1eefu vu00e0 bu00e0 nhỏ hu1ecd hu00e0ng vu1ec1 xu00e3 Tkhô hanh Bu00ecnh u1edf Chu1ee3 Gu1ea1o u0103n giu1ed7 phụ vương mu00ecnh lu00e0 liu1ec7t su0129 quyết tử thu1eddi u0111u00e1nh Mu1ef9. Tru01b0u1edbc bu00e0n thu1edd phụ vương, u00f4ng thu1eafp nhang, cung ku00ednh: u201cThu01b0a thân phụ, cha vu00e0 nhị anh u0111u00e3 vu00ec nu01b0u1edbc hy sinh, u0111u1ee9a con Tu01b0 Bu1ed1n u0111u00e3 tiu1ebfp nu1ed1i xu1ee9ng u0111u00e1ng truyu1ec1n thu1ed1ng cu1ee7a cha anh, lu00e0m ru1ea1ng danh gia u0111u00ecnh, quu00ea hu01b0u01a1ng, du00f2ng hu1ecdu201d. Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d bu00e1o cu00e1o phụ vương vu1ee3 tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng thu00f4ng tin u0111u1ea7y u0111u1ee7 vu1ec1 thu00f3i quen thuộc sinc hou1ea1t cu1ee7a tu01b0u1edbng Tu01b0 Bu1ed1n gu00f3i gu1ecdn: u201cu00d4ng tu01b0u1edbng u0111u00f3 u0103n cu01a1m tu1eadp thu1ec3, ngu1ee7 giu01b0u1eddng cu00e1 nhu00e2n, u01b0a nu1eb1m vu00f5ng, chu1ec9 thu00edch uu1ed1ng ru01b0u1ee3u u0111u1ebf ngu00e2m chuu1ed1i hu1ed9t vu00e0 chu00e1o cu00e1 lu00f3c rau u0111u1eafngu201d. Cu00f2n nu1eefau2026 Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLViệt Nam