Đồng Hồ Omega Chính Hãng

Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 1111.35.00. Kích thước khía cạnh, Size: 35mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 2005. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Dự trữ: 40h.

Bạn đang xem: Đồng Hồ Omega Chính Hãng


*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 39,7mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 311.30.40.30.01.001. Movement: manual winding, Cal 321. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, chronograph.
*
*

*
*

Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 123.55.38.22.02.002. Kích thước khía cạnh, Size: 38milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Omega 8612. Chất liệu: đá quý đá quý 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, thứ, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 55h.

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Ref: 231.10.43.22.03.001. Kích thước khía cạnh, Size: 43milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8605. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: ngày, tiếng, phút, giây, chronometer, GMT. Chống nước: 150m. Dự trữ: 60h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Kích thước mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.33.41.21.03.001. Movement: automatic, Cal 8500. Chức năng: ngày, giờ đồng hồ, phút ít, giây. Chất liệu: thép ko gỉ. Dự trữ: 60h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 310.32.42.50.02.001. Kích thước phương diện, Size: 42milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Chất liệu: thxay không gỉ. Chức năng: tiếng, phút, giây, chronometer, chronograph. Dự trữ: 50h. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Ref: 231.đôi mươi.39.21.55.003. Kích thước phương diện, Size: 38.5milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8500. Chất liệu: vàng hồng 18k cùng thxay ko gỉ. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 150m. Dự trữ: 60h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước phương diện, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.50.41.22.13.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây, ngày, mon, chronometer. Chất liệu: vàng hồng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 41milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.53.41.22.13.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày, chronometer. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 41milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.53.41.22.02.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày, tháng, chronometer. Chất liệu: đá quý hồng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.50.41.21.52.001. Movement: automatic, Cal 8501. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chất liệu: rubi hồng 18k. Dự trữ: 60h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Ref: 123.55.38.21.52.007. Kích thước khía cạnh, Size: 38mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8501. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Ref: 123.55.38.22.02.001. Kích thước phương diện, Size: 38milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8612. Chất liệu: quà hồng 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 35milimet. Ref: 123.55.35.trăng tròn.52.003. Movement: automatic, Caliber Omega 2500. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây, kế hoạch ngày. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 27milimet. Ref: 123.55.27.20.05.004. Movement: automatic, Caliber Omega 8521. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, định kỳ ngày. Chất liệu: vàng hồng 18k. Dự trữ: 50h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Ref: 310.30.42.50.01.001. Kích thước phương diện, Size: 42milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Chất liệu: thnghiền ko gỉ. Chức năng: giờ, phút ít, giây, chronometer, chronograph. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Ref: 310.30.42.50.01.002. Kích thước phương diện, Size: 42milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây, chronometer, chronograph. Dự trữ: 50h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước phương diện, Size: 34milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.65.34.đôi mươi.55.001. Movement: automatic, Cal 8521. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: kim cương đỏ 18k và kyên cưng cửng. Dự trữ: 50h. Chống nước: 30m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Ref: 425.65.34.20.63.001. Kích thước phương diện, Size: 34milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8521. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 220.10.41.21.03.001. Kích thước khía cạnh, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8900. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 150m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phú kiện: ko. Kích thước khía cạnh, Size: 43milimet. Xuất xứ: Omega, Thụy Sĩ. Ref: 231.50.43.22.02.001. Movement: automatic, OMEGA Co-Axial cal.8615. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k nguim kân hận. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày, giờ đồng hồ GMT.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 310.60.42.50.01.001. Kích thước mặt, Size: 42milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Chất liệu: Sedmãng cầu Gold™. Chức năng: giờ, phút ít, giây, chronometer, chronograph. Chống nước: 50m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 04/2017. Ref: 231.10.42.21.02.005. Kích thước mặt, Size: 41.5milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8500. Chất liệu: thnghiền ko gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 150m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20trăng tròn. Ref: 130.30.39.21.03.001. Kích thước mặt, Size: 39mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8900. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 210.30.44.51.03.001. Kích thước phương diện, Size: 44milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 9900. Chất liệu: thxay ko gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây, ngày, chronograph, chronometer. Chống nước: 300m.

Xem thêm: Nơi Bán Đồng Hồ Quả Lắc Giá Rẻ, Đồng Hỗ Gỗ Quả Lắc Đứng Đẹp Giá Rẻ Giảm 10


Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 20đôi mươi. Ref: 431.10.41.22.02.001. Kích thước phương diện, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8601. Chất liệu: thxay không gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày, mon. Chống nước: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Ref: 311.92.44.30.01.002. Kích thước khía cạnh, Size: 44.25mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 1865. Chất liệu: ceramic Đen. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer, chronograph. Chống nước: 50m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 210.62.42.trăng tròn.01.001. Kích thước khía cạnh, Size: 42mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8807. Chất liệu: vàng tiến thưởng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer. Chống nước: 300m. Dự trữ: 55h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: Like New 99%, độ new cao. Phụ kiện: không. Ref: 123.55.24.60.55.005. Kích thước mặt, Size: 24mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 1376. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít. Chống nước: 100m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phú kiện: không. Kích thước mặt, Size: 36.5mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 4174.35.00. Movement: automatic, Cal 2500. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chất liệu: xoàn vàng 18k. Dự trữ: 48h. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2020. Ref: 123.10.27.20.57.001. Kích thước khía cạnh, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 85đôi mươi. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Kích thước phương diện, Size: 27.4milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.trăng tròn.27.60.58.002. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: tiếng, phút. Chất liệu: thnghiền không gỉ cùng xoàn vàng 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước phương diện, Size: 32.7mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.22.33.60.58.001. Movement: quartz, Cal 4061. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thxay không gỉ cùng đá quý rubi 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước khía cạnh, Size: 24.4mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.25.24.60.58.001. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: tiếng, phút. Chất liệu: thnghiền ko gỉ cùng kim cương tiến thưởng 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 20trăng tròn. Kích thước mặt, Size: 27.4milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.25.27.60.58.002. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: tiếng, phút ít. Chất liệu: thnghiền ko gỉ cùng quà xoàn 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 20đôi mươi. Kích thước phương diện, Size: 34milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.30.34.20.57.001. Movement: automatic, Cal 8520. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: thép không gỉ. Dự trữ: 50h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 20trăng tròn. Kích thước phương diện, Size: 27.4mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.trăng tròn.27.60.08.001. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít. Chất liệu: thxay không gỉ với xoàn tiến thưởng 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20trăng tròn. Kích thước mặt, Size: 27.4mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.đôi mươi.27.60.53.002. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thép không gỉ với quà kim cương 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Ref: 123.15.27.20.57.003. Kích thước phương diện, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 85đôi mươi. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 123.trăng tròn.24.60.57.005. Kích thước khía cạnh, Size: 24mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal OMEGA 1376. Chất liệu: thép ko gỉ cùng quà hồng 18k. Chức năng: giờ, phút ít. Chống nước: 100m. Dự trữ: 48 mon.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 123.10.27.đôi mươi.55.002. Kích thước khía cạnh, Size: 27milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8520. Chất liệu: thxay ko gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 20đôi mươi. Ref: 212.30.42.50.03.001. Kích thước phương diện, Size: 41.5milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 3330. Chất liệu: thxay ko gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây, ngày, chronograph, chronometer. Chống nước: 300m. Dự trữ: 52h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 20đôi mươi. Ref: 231.53.34.20.55.001. Kích thước mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal 8521. Chất liệu: Sedna™ gold. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chống nước: 150m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 20trăng tròn. Ref: 127.đôi mươi.27.đôi mươi.52.001. Kích thước mặt, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8700. Chất liệu: thnghiền không gỉ với quà hồng 18k. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20trăng tròn. Ref: 127.15.27.20.55.001. Kích thước phương diện, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8704. Chất liệu: thxay không gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Ref: 127.25.27.đôi mươi.55.002. Kích thước khía cạnh, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8704. Chất liệu: thnghiền không gỉ và kim cương rubi 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 311.32.40.30.02.001. Kích thước phương diện, Size: 39.7milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 1861. Chất liệu: thnghiền không gỉ. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, chronograph. Chống nước: 50m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Ref: 220.10.41.21.03.002. Kích thước phương diện, Size: 41milimet. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal 8900. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chống nước: 150m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 20trăng tròn. Ref: 220.10.40.đôi mươi.06.001. Kích thước mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal 8806. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, chronometer. Chống nước: 150m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Ref: 232.32.44.22.01.002. Kích thước khía cạnh, Size: 43.5mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal 8605. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày, chronograph. Chống nước: 600m. Dự trữ: 60h.