Giá Đồng Hồ Franck Muller Geneve

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, giấy knhì sinch 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 41mm. Ref: V 41 CC DT (AC.TT). Movement: thnghiền không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Chất liệu: thép ko gỉ. Chống nước: 30m.

Bạn đang xem: Giá đồng hồ franck muller geneve


*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 42.4milimet. Ref: 6000 K SC DT D CD COL DRM (OG). Movement: automatic. Chức năng: ngày, tiếng, phút ít, giây. Chất liệu: vàng white 18k cùng kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.
*
*

*
*

Tình trạng: new 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 39.5milimet. Ref: 8880 SC DT D6 CD COL DRM (OG). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút. Chất liệu: rubi trắng 18k với kyên cương cứng.
*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32.4mm. Ref: 1200 SC D BR DRM (OG). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút. Chất liệu: xoàn Trắng 18k và kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 42mm. Ref: 6000 K SC DT V D CD. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: rubi White 18k với kyên ổn cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44milimet. Ref: V 35 QZ D CD (AC.RG). Movement: automatic. Chức năng: ngày, giờ, phút ít, giây, chronograph. Chất liệu: titanium. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35milimet. Ref: V 35 QZ D CD (AC.RG). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút. Chất liệu: thép không gỉ với kyên cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35milimet. Ref: V 35 QZ COL DRM (5N.RS). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút ít. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35milimet. Ref: V 35 QZ D CD COL DRM (5N.BC). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: đá quý hồng 18k với kyên cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35milimet. Ref: V 35 SC AT FO LD CD (AC.RS). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, moonphase. Chất liệu: thxay không gỉ với klặng cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 QZ D CD COL DRM (AC.RS). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút, giây. Chất liệu: thxay không gỉ cùng klặng cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 SC AT FO LD CD 1R COL DRM (5N.BC). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây, moonphase. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k với klặng cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 31milimet. Ref: 2850 SC AT FO 25TH LTD (5N). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 33milimet. Ref: 1638 B QZ COL DRM V (AC). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút. Chất liệu: thxay ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 28milimet. Ref: 3002 L QZ R D3 (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút. Chất liệu: thxay không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 28milimet. Ref: 3002 L QZ R D3 (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít. Chất liệu: quà hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 31mm. Ref: 2850 SC AT FO COL DRM 25TH LTD (AC). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 30milimet. Ref: 5002 M QZ C 6H (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: V 35 QZ (AC.RG). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thép ko gỉ. Chống nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 38milimet. Ref: 8900 CC DT GPG TT NR (5N). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Chất liệu: titanium. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, giấy knhì sinc 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44milimet. Ref: V 45 CC DT (5N.BR) TT. Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày, chronograph. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, giấy knhị sinch 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 41mm. Ref: V 41 SC DT (TT BR STG). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: thnghiền ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, giấy khai sinh 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 41milimet. Ref: V 41 CC DT (AC.TT). Movement: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày, chronograph. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, giấy knhị sinh 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 41mm. Ref: V 41 S6 SQT YACHTING ANC (5N.BL). Movement: manual winding. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: vàng hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, giấy khai sinc 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44mm. Ref: V 45 SC DT D YACHTING (AC.BL). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: thnghiền ko gỉ cùng kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.

Xem thêm: Nên Chọn Đồng Hồ Máy Cơ Là Gì ? Nên Mua Đồng Hồ Cơ Hay Pin? Đồng Hồ Cơ Là Gì


Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, giấy knhì sinc 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44mm. Ref: V 45 SC DT (AC.BR.BN). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: hộp, giấy khai sinc 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 41mm. Ref: V 41 SC DT (AC.RG). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: thép ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, giấy knhì sinc 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44milimet. Ref: V 45 SC DT GLACIER (AC.BC). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: thxay ko gỉ với carbon. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, giấy knhì sinc 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 41milimet. Ref: V 41 SC DT D YACHTING (5N.BL). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: vàng hồng 18k và kyên ổn cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: hộp, giấy knhì sinch 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44milimet. Ref: V 45 MB SC DT (AC.BU). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày, chronometer. Chất liệu: thnghiền không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, giấy knhị sinc 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44milimet. Ref: V 45 MB SC DT (AC.OR). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây, ngày, chronometer. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, giấy khai sinc 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 41mm. Ref: V 41 SC DT YACHTING STG (AC.BL). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: thxay ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, giấy knhị sinch 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44milimet. Ref: V 45 SC DT YACHTING (5N.NR). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: vàng hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ BH 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: V 29 SC AT FO D (5N.BC). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: kim cương hồng 18k với klặng cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ BH 20trăng tròn. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: V 29 SC AT FO D CD (AC.RS). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây. Chất liệu: thxay không gỉ và kim cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 20đôi mươi. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29mm. Ref: V 29 SC AT FO (AC.RS). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 20trăng tròn. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: V 29 SC AT FO D CD (AC.BL). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: thxay ko gỉ cùng kyên ổn cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 20trăng tròn. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44 x 53.7mm. Ref: V 45 SC DT BLACK COBRA (AC.NR.NR). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: titanium. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 26mm. Ref: 952 QZ REL MOP BC D 1R COL DRM (5N). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút. Chất liệu: xoàn hồng 18k cùng kim cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2020. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35.3milimet. Ref: 7851 SC DT (5N). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 SC AT FO D CD (5N.VL). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây. Chất liệu: kim cương hồng 18k với kyên cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2020. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44 x 53.7milimet. Ref: V 45 SC DT IRON PXL (AC.NR). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: thnghiền không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2020. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 SC AT FO COL DRM D CD (AC.BC). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: thép không gỉ với kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2020. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 44 x 53.7milimet. Ref: V45 CC DT YACHTING (AC.BL). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày, chronograph. Chất liệu: thxay không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32.7milimet. Ref: 6002 MB QZ REL VD 1R (AC). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép ko gỉ và kyên cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 48milimet. Ref: 9900 SC DT GPG (TT.NR.5N). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 38mm. Ref: 8900 SC DT GPG (TT.NR.TT). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chất liệu: thép ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 48milimet. Ref: 9900 SC DT GPG (TT.NR.ERG). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chất liệu: thnghiền không gỉ. Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 26mm. Ref: 952 QZ D 1R (AC). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thnghiền không gỉ và kyên cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: 5850 VEGAS (OG). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: kim cương white 18k. Chống nước: 30m.