Đồng Hồ Vạn Năng An8008

Đồng hồ vạn năng ANENG AN8008 Vởi thiết kế hoàn toàn có thể cho vô túi hoặc xách tay, dễ ợt mang đến vấn đề dịch chuyển, mang theo người. Các thông số kỹ thuật đo được hiển thị bằng...

Vởi thiết kếrất có thể cho vô túi hoặc cầm tay, dễ ợt đến việc dịch chuyển, mang theo người.Các thông số kỹ thuật đo được hiển thị bởi hình tượng, tạo nên dễ ợt hơn cho người áp dụng.

unctionRangeResolutionAccuracyMAX. ValueOther
DC Voltage (V)999.9mV0.1mV±(0.5%+3)999.9V
9.999V0.001V
99.99V0.01V
999.9V0.1V
DC Voltage (mV)9.999mV0.001mV99.99mV
99.99mV0.01mV
AC Voltage (V)999.9mV0.1mV±(1.0%+3)750V40Hz-1kHz
9.999V0.001V
99.99V0.01V
750.0V0.1V
AC Voltage (mV)9.999mV0.001mV99.99mV
99.99mV0.01mV
DC Current (mA&A)999.9mA0.1mA±(1.0%+3)9.999A
9.999A0.001A
DC Current (uA)99.99uA0.01uA±(0.8%+3)999.9uA
999.9uA0.1mA
AC Current (mA&A)999.9mA0.1mA±(1.2%+3)9.999A40Hz-1kHz
9.999A0.001A
AC Current (uA)99.99uA0.01uA±(1.0%+3)999.9uA
999.9uA0.1uA
Resistance99.99Ω0.01Ω±(1.0%+3)9.999MΩ
999.9Ω0.1Ω±(0.5%+3)
9.999kΩ0.001kΩ
99.99kΩ0.01kΩ
999.9kΩ0.1kΩ
9.999MΩ0.001MΩ±(1.5%+3)
Capacitance9.999nF0.001nF±(5.0%+20)9.999mF
99.99nF0.01nF
999.9nF0.1nF
9.999uF0.001uF±(2.0%+5)
99.99uF0.01uF
999.9uF0.1uF
9.999mF0.001mF±(5.0%+5)
Frequency99.99Hz0.01Hz±(0.1%+2)9.999MHz
999.9Hz0.1Hz
9.999kHz0.001kHz
99.99kHz0.01kHz
999.9kHz0.1kHz
9.999MHz0.001MHz
Duty Cycle1%~99%0.1%±(0.1%+2)
DiodeYes
ContinuityYes
Square Wave Output50Hz/100Hz/200Hz/300Hz/400Hz/500Hz/600Hz/700Hz/800Hz/900Hz/1000Hz/2000Hz/3000Hz/4000Hz/5000Hz
Display (LCD)9999 Counts
RangingAuto/Manual
MaterialABS
Update Rate3Times/Second
Ture RMSYes
Baông chồng LightYes
Data HoldYes
Low Battery IndicationYes
Aukhổng lồ Power OffYes
Battery Type

1.5V AAA Batteries * 2 (NOT included)

Kích thước:132 x 65 x 30 mm

1xĐồng hồ vạn năng ANENG AN80082x Dâyđo6xĐầu kẹp1x Sách hướng dẫn1x Túiđựng

*

2. Quy định riêng: