Thu Mua Đồng Hồ H&m Nữ

Tình trạng: New 100%, fullset. bảo hành chủ yếu hãng trên cơ sở H.Moser & Cie thủ đô hà nội. Kích thước mặt, Size: 42milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1804-1200. Movement: Automatic, Caliber HMC 804. Chất liệu: thxay. Chức năng: Giờ, phút, giây.

Bạn đang xem: Thu Mua Đồng Hồ H&Amp;M Nữ


*
*

*
*

Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo hành chính hãng trên đại lý H.Moser & Cie TP.. hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 42mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1806-0200. Movement: Autumatic, Calibre C806. Chất liệu: Vàng Trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây.
*
*

*
*

Tình trạng: New 100%, fullphối. bh chủ yếu thương hiệu tại các đại lý H.Moser & Cie thủ đô hà nội. Kích thước khía cạnh, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0206. Movement: Lên cót tay, HMC 327. Chất liệu: Vàng White 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
*
*

Tình trạng: New 100%, fullset. Bảo hành bao gồm hãng sản xuất tại cơ sở H.Moser & Cie Hà Thành. Kích thước khía cạnh, Size: 38,8mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0203. Movement: Lên cót tay, HMC 327. Chất liệu: Vàng Trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo hành bao gồm thương hiệu tại các đại lý H.Moser và Cie Thành Phố Hà Nội. Kích thước mặt, Size: 38,8mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0209. Movement: Lên cót tay, HMC 327. Chất liệu: Vàng white 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullset. bảo hành chủ yếu hãng trên cơ sở H.Moser và Cie thủ đô hà nội. Kích thước mặt, Size: 41milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1348-0300. Movement: Automatic, caliber HMC 348. Chất liệu: Platinum. Chức năng: Giờ, phút, giây, moonphase năng lượng cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. Bảo Hành thiết yếu hãng tại cửa hàng H.Moser và Cie Hà Thành. Kích thước khía cạnh, Size: 39milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0110. Movement: lên cót tay, HMC 343. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. bảo hành thiết yếu hãng trên cửa hàng H.Moser & Cie TP.. hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 39milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0211. Movement: lên cót tay, HMC 343. Chất liệu: Vàng Trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. bảo hành chủ yếu thương hiệu trên cửa hàng H.Moser và Cie Hà Nội. Kích thước phương diện, Size: 39milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0209. Movement: lên cót tay, HMC 343. Chất liệu: Vàng Trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullset. bh bao gồm hãng sản xuất tại các đại lý H.Moser và Cie Hà Nội Thủ Đô. Kích thước mặt, Size: 39mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0208. Movement: lên cót tay, HMC327. Chất liệu: Vàng white 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullset. Bảo Hành bao gồm hãng sản xuất tại cửa hàng H.Moser & Cie Hà Nội. Kích thước phương diện, Size: 39milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0404. Movement:lên cót tay, HMC327. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. bảo hành thiết yếu thương hiệu trên cửa hàng H.Moser & Cie Hà Thành. Kích thước phương diện, Size: 39milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0200. Movement: lên cót tay, HMC327. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullset. bh chủ yếu hãng sản xuất trên các đại lý H.Moser & Cie TP Hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 39mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0201. Movement: lên cót tay, HMC327. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullmix. BH chính hãng tại các đại lý H.Moser và Cie Hà Nội. Kích thước phương diện, Size: 39mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0400. Movement: lên cót tay, HMC327. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối . Bảo hành chủ yếu hãng tại đại lý H.Moser và Cie thủ đô . Kích thước phương diện, Size: 39mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2327-0402. Movement: automatic, HMC100. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, báo cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. Bảo Hành thiết yếu hãng tại cơ sở H.Moser và Cie Hà Nội. Kích thước mặt, Size: 41,5mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2100-0400. Movement: automatic, HMC100. Chất liệu: Vàng white 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày.
Tình trạng: New 100%, fullmix. bảo hành chính hãng sản xuất trên cửa hàng H.Moser và Cie Thành Phố Hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 41,5milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2100-0401. Movement: automatic, HMC100. Chất liệu: Vàng trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: New 100%, fullset. Bảo Hành thiết yếu hãng trên đại lý H.Moser và Cie thủ đô. Kích thước mặt, Size: 41,5mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2100-0202. Movement: automatic, HMC100. Chất liệu: Vàng White 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày.
Tình trạng: New 100%, fullphối. Bảo Hành thiết yếu hãng tại cơ sở H.Moser & Cie thủ đô. Kích thước khía cạnh, Size: 41,5milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2100-0200 . Movement: automatic, HMC100. Chất liệu: Vàng trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày.
Tình trạng: New 100%, fullmix. BH chính thương hiệu trên cơ sở H.Moser & Cie Hà Thành. Kích thước phương diện, Size: 41,5milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2802-0202. Movement: automatic, HMC802. Chất liệu: Vàng Trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, dualtime.
Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo hành chính thương hiệu trên các đại lý H.Moser và Cie thủ đô. Kích thước mặt, Size: 41,5mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2802-0400. Movement: automatic, HMC802. Chất liệu: Vàng White 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, dualtime.
Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo hành bao gồm hãng sản xuất trên cửa hàng H.Moser & Cie Hà Thành. Kích thước phương diện, Size: 41,5mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2802-0200. Movement: automatic, HMC802. Chất liệu: Vàng trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, dualtime.
Tình trạng: New 100%, fullset. BH chính hãng trên cơ sở H.Moser & Cie Hà Nội. Kích thước phương diện, Size: 41,5milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2802-0401. Movement: automatic, HMC802. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, dualtime.
Tình trạng: New 100%, fullmix. bh bao gồm hãng tại cửa hàng H.Moser & Cie thủ đô. Kích thước phương diện, Size: 41,5mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 2802-0400. Movement: automatic, HMC802. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, dualtime.
Tình trạng: New 100%, fullphối. Bảo Hành bao gồm thương hiệu trên các đại lý H. Moser và Cie Hà Thành. Kích thước phương diện, Size: 40,8mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1346-0101. Movement: Automatic, Caliber HMC 346. Chất liệu: đá quý hồng. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, Dualtime.

Xem thêm: Công Tơ Điện Tử Và Cách Đọc Chỉ Số Đồng Hồ Điện Tử, Cách Đọc Chỉ Số Đồng Hồ Công Tơ Điện Tử


Tình trạng: New 100%, fullmix. bảo hành bao gồm hãng sản xuất tại các đại lý H.Moser và Cie thủ đô hà nội. Kích thước phương diện, Size: 40,8mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0304. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: Platinum. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, mon (định kỳ vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullphối. BH bao gồm thương hiệu trên cơ sở H.Moser và Cie Hà Nội Thủ Đô. Kích thước mặt, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0208. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: Vàng Trắng. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, tháng (định kỳ vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo Hành chủ yếu thương hiệu tại đại lý H.Moser & Cie Hà Thành. Kích thước khía cạnh, Size: 40,8mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-1200. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: Thxay không gỉ. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, mon (lịch vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullset. Bảo Hành chính hãng sản xuất tại cơ sở H.Moser và Cie Thành Phố Hà Nội. Kích thước phương diện, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0500. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: titanium. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, mon (lịch vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullset. Bảo Hành chính thương hiệu tại cửa hàng H.Moser và Cie Hà Thành. Kích thước mặt, Size: 40,8mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0303. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: Platinum. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, mon (lịch vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullmix. bh bao gồm hãng trên các đại lý H.Moser & Cie TP.. hà Nội. Kích thước mặt, Size: 40,8mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0500. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: titanium. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, mon (định kỳ vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullphối. Bảo hành chủ yếu thương hiệu tại các đại lý H.Moser & Cie TP. hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0300. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: Platinum. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, mon (kế hoạch vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullphối. bh bao gồm hãng trên đại lý H.Moser và Cie Hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0204. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: Vàng White 18k nguyên ổn kăn năn. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, mon (kế hoạch vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullset. BH chính thương hiệu trên đại lý H.Moser & Cie thủ đô. Kích thước mặt, Size: 40,8mm. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1341-0102. Movement: Lên cót tay, HMC 341. Chất liệu: Vàng hồng 18k nguim khối hận. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, mon (định kỳ vạn niên).
Tình trạng: New 100%, fullmix. bh chính thương hiệu tại các đại lý H. Moser & Cie thủ đô hà nội. Kích thước khía cạnh, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0203. Movement: Lên cót tay, Caliber HMC 343. Chất liệu: tiến thưởng White. Chức năng: Giờ, phút, giây, hiển thị năng lượng cót.
Tình trạng: New 100%, fullset. BH thiết yếu thương hiệu tại các đại lý H. Moser và Cie thủ đô. Kích thước khía cạnh, Size: 40,8mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0103. Movement: Lên cót tay, Caliber HMC 343. Chất liệu: kim cương hồng. Chức năng: Giờ, phút, giây, hiển thị tích điện cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. bảo hành chủ yếu hãng sản xuất tại cơ sở H. Moser và Cie Hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0102. Movement: Lên cót tay, Caliber HMC 343. Chất liệu: quà hồng. Chức năng: Giờ, phút, giây, hiển thị năng lượng cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. bh chủ yếu thương hiệu tại cửa hàng H. Moser & Cie thủ đô. Kích thước mặt, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0601. Movement: Lên cót tay, Caliber HMC 343. Chất liệu: Palladium. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, hiển thị tích điện cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. bảo hành chính thương hiệu trên cửa hàng H. Moser & Cie TP. hà Nội. Kích thước mặt, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0401. Movement: Lên cót tay, Caliber HMC 343. Chất liệu: tiến thưởng hồng. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, hiển thị tích điện cót.
Tình trạng: New 100%, fullphối. Bảo hành chủ yếu hãng sản xuất tại các đại lý H. Moser và Cie TP.. hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0205. Movement: Lên cót tay, Caliber HMC 343. Chất liệu: quà white. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, hiển thị tích điện cót.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, đồng hồ còn cực kỳ new. Phú Kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành năm 05/2019. Bảo hành: thiết yếu hãng sản xuất tại cơ sở H. Moser & Cie TPhường. hà Nội. Kích thước phương diện, Size: 40mm. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1200-0400. Movement: Tự cồn lên cót, HMC 200. Chất liệu: quà hồng. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây.
Tình trạng: New 100%, fullset. Bảo Hành bao gồm hãng sản xuất trên các đại lý H. Moser & Cie Hà Nội Thủ Đô. Kích thước mặt, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1200-0400. Movement: Tự hễ lên cót, Caliber HMC 343. Chất liệu: tiến thưởng hồng. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: New 100%, fullset. bảo hành chủ yếu thương hiệu tại các đại lý H.Moser & Cie thủ đô. Kích thước mặt, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1321-0114. Movement: Lên cót tay, HMC 321. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: New 100%, fullset. bảo hành thiết yếu thương hiệu tại cơ sở H.Moser và Cie thủ đô hà nội. Kích thước phương diện, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1321-0601 . Movement: Lên cót tay, HMC 321. Chất liệu: Palladium. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: New 100%, fullphối. bh bao gồm hãng tại cửa hàng H.Moser và Cie Thành Phố Hà Nội. Kích thước mặt, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1321-0401. Movement: Lên cót tay, HMC 321. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây.
Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo hành chính hãng sản xuất trên đại lý H.Moser và Cie TP.. hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1321-0109. Movement: Lên cót tay, HMC 321. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo hành chủ yếu thương hiệu tại cửa hàng H.Moser và Cie Hà Nội. Kích thước khía cạnh, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser và Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1321-0100. Movement: Lên cót tay, HMC 321. Chất liệu: Vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây.
Tình trạng: New 100%, fullmix. Bảo hành bao gồm hãng sản xuất tại các đại lý H.Moser & Cie Hà Thành. Kích thước phương diện, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1321 - 0211 . Movement: Lên cót tay, HMC 321. Chất liệu: Vàng Trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây.
Tình trạng: New 100%, fullmix. bảo hành thiết yếu thương hiệu trên cửa hàng H.Moser và Cie Thành Phố Hà Nội. Kích thước mặt, Size: 38,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1321 - 0210 . Movement: Lên cót tay, HMC 321. Chất liệu: Vàng White 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: Đặt mặt hàng, New 100%, fullphối. bảo hành thiết yếu thương hiệu tại cửa hàng H. Moser và Cie Hà Thành. Kích thước phương diện, Size: 40,8milimet. Xuất xứ: H.Moser & Cie - Thuỵ Sĩ. Ref: 1343-0204. Movement: Lên cót tay, Caliber HMC 343. Chất liệu: tiến thưởng White. Chức năng: Giờ, phút, giây, hiển thị năng lượng cót.