ĐỒNG HỒ FRANCK MULLER NỮ CHÍNH HÃNG SỐ 1 TẠI VIỆT NAM

Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32.4mm. Ref: 1200 SC D BR DRM (OG). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: rubi trắng 18k với kyên cương. Chống nước: 30m.

Bạn đang xem: Đồng Hồ Franck Muller Nữ Chính Hãng Số 1 Tại Việt Nam


*
*

*
*

Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: V 35 QZ D CD (AC.RG). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thép ko gỉ cùng klặng cương cứng. Chống nước: 30m.
*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: V 35 QZ COL DRM (5N.RS). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chống nước: 30m.
*
*

Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: V 35 QZ D CD COL DRM (5N.BC). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k với kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35milimet. Ref: V 35 SC AT FO LD CD (AC.RS). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây, moonphase. Chất liệu: thxay không gỉ và kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 QZ D CD COL DRM (AC.RS). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít, giây. Chất liệu: thép không gỉ với kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 SC AT FO LD CD 1R COL DRM (5N.BC). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, moonphase. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k cùng kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 31milimet. Ref: 2850 SC AT FO 25TH LTD (5N). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 33mm. Ref: 1638 B QZ COL DRM V (AC). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thnghiền không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 28milimet. Ref: 3002 L QZ R D3 (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 28milimet. Ref: 3002 L QZ R D3 (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 31mm. Ref: 2850 SC AT FO COL DRM 25TH LTD (AC). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: quà hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 30milimet. Ref: 5002 M QZ C 6H (5N). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút ít. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: V 35 QZ (AC.RG). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút ít. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 50m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 38milimet. Ref: 8900 CC DT GPG TT NR (5N). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Chất liệu: titanium. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2020. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: V 29 SC AT FO D (5N.BC). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây. Chất liệu: vàng hồng 18k cùng klặng cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 20đôi mươi. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: V 29 SC AT FO D CD (AC.RS). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: thnghiền không gỉ và kyên ổn cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29mm. Ref: V 29 SC AT FO (AC.RS). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: V 29 SC AT FO D CD (AC.BL). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: thép ko gỉ cùng klặng cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 26milimet. Ref: 952 QZ REL MOPhường. BC D 1R COL DRM (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: kim cương hồng 18k với kim cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 20trăng tròn. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35.3mm. Ref: 7851 SC DT (5N). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: quà hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2020. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 SC AT FO D CD (5N.VL). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: rubi hồng 18k với klặng cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2020. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 SC AT FO COL DRM D CD (AC.BC). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây. Chất liệu: thxay ko gỉ với kyên cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32.7milimet. Ref: 6002 MB QZ REL VD 1R (AC). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút ít. Chất liệu: thnghiền ko gỉ với kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 26mm. Ref: 952 QZ D 1R (AC). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thnghiền ko gỉ và kyên ổn cương cứng. Chống nước: 30m.

Xem thêm: Đồng Hồ Burberry Nữ Giá Rẻ Nhất Tháng 07/2021, Đồng Hồ Burberry Giá Tốt Tháng 7, 2021


Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: 5850 VEGAS (OG). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút ít, giây. Chất liệu: xoàn white 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 SC AT FO D CD (5N.RS). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: đá quý hồng 18k và kim cưng cửng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: 1200 CH (5N). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 20trăng tròn. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32.7milimet. Ref: 6002 MB QZ REL R MOPhường D 1R (AC). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thxay không gỉ và kim cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: 7502 QZ COL DRM D (AC). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút. Chất liệu: thxay không gỉ cùng kyên cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 20đôi mươi. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 25mm. Ref: 1752 QZ D (AC). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút ít. Chất liệu: thnghiền không gỉ cùng kyên ổn cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: V 35 SC AT FO D CD COL DRM (AC.VL). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây. Chất liệu: thép ko gỉ cùng kyên ổn cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 SC AT FO (AC.RG). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây. Chất liệu: thxay ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 SC AT FO (AC.BU). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây. Chất liệu: thép ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 SC AT FO (AC.VR). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: thnghiền không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 QZ D CD (AC.RG) - RED. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: thnghiền không gỉ cùng kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 SC AT FO D CD (AC.NR). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: thép không gỉ và klặng cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: 8035 QZ COL DRM RD (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít. Chất liệu: đá quý hồng 18k cùng klặng cưng cửng. Chống nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2020. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 38milimet. Ref: 8038 QZ COL DRM RD CD 1P (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít. Chất liệu: đá quý hồng 18k và klặng cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo hành 20trăng tròn. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 38mm. Ref: 8038 QZ COL DRM RD (5N). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: quà hồng 18k và kim cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Xuất xứ: Franông chồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 38mm. Ref: 8038 QZ COL DRM RD (OG). Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút ít. Chất liệu: quà white 18k cùng kyên ổn cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: vỏ hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29mm. Ref: V 29 SC AT FO (AC.NR). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29mm. Ref: V 29 SC AT FO D (AC.RG). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: thép không gỉ với klặng cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 SC AT FO L (AC.NR). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút ít, giây, moonphase. Chất liệu: thép ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 SC AT FO D (AC.NR). Movement: automatic. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: thxay không gỉ với klặng cưng cửng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35milimet. Ref: V 35 SC AT FO D CD (AC.NR). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây. Chất liệu: thxay ko gỉ với kyên ổn cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Franck Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32milimet. Ref: V 32 SC AT FO LD (5N.NR). Movement: automatic. Chức năng: tiếng, phút, giây, moonphase. Chất liệu: kim cương hồng 18k, kyên cương cứng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, thẻ Bảo hành 2021. Xuất xứ: Franchồng Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: V 35 SC AT FO D (AC RS). Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: thxay ko gỉ và klặng cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, thẻ Bảo Hành 20đôi mươi. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29milimet. Ref: V 29 QZ (AC.NR). Movement: quartz. Chức năng: tiếng, phút ít, giây. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, thẻ Bảo hành 20trăng tròn. Xuất xứ: Franông xã Muller - Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 32mm. Ref: V 32 QZ COL DRM (AC.BC). Movement: Quartz. Chức năng: tiếng, phút ít, giây. Chất liệu: thnghiền ko gỉ. Chống nước: 30m.