Đồng Hồ Cartier Nữ Giá Bao Nhiêu

Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Kích thước khía cạnh, Size: 31milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0003. Movement: automatic, Caliber 1847MC. Chất liệu: vàng hồng 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 30m.

Bạn đang xem: Đồng hồ cartier nữ giá bao nhiêu


*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 33milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE902039. Movement: automatic, Cal 049. Chống nước: 30m. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít.
*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 29,8mm x 9,5mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WT100018. Movement: automatic, Caliber 077. Chất liệu: Vàng trắng 18k. Chống nước: 30m. Dự trữ: 42h.
*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 42milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy sĩ. Ref: W69005Z2. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: quà tiến thưởng 18k.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2020. Kích thước mặt, Size: 47.4mm X 38.7mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W2020057. Movement: manual winding, Cal 9614 MC. Chất liệu: quà hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít. Dự trữ: 72h. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 46.8milimet X 47.1milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920031. Movement: automatic, Cal 8101 MC. Chống nước: 30m. Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, chronograph.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 47.1mm x 46.8milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE902002. Movement: automatic, Calibre 8101 MC. Chất liệu: tiến thưởng White 18k. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày, chronograph. Dự trữ: 42h. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Kích thước phương diện, Size: 33milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WE902036. Movement: automatic, Cal 076. Chống nước: 30m. Chất liệu: xoàn hồng 18k.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước phương diện, Size: 37milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJBB0027. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, định kỳ moonphase.
Tình Trạng: bắt đầu 100%. Phu kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WGCL0002. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Dự trữ: 48h. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước phương diện, Size: 35mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Movement: Quartz. Chất liệu: Vàng hồng 18k với kyên ổn cưng cửng . Chức năng: Giờ, phút. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 30.2 milimet x 22.7 milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy sĩ. Ref: WT100002. Movement: quartz. Chống nước: 30m. Chất liệu: rubi hồng 18k cùng kim cưng cửng. Chức năng: Giờ, phút ít.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 36mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy sĩ. Ref: WJBB0011. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: đá quý trắng 18k với kyên cương cứng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920042. Movement: automatic, Cal 049. Chống nước: 30m. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước phương diện, Size: 44.2mm X 33milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy tá. Ref: WM501751. Movement: Automatic. Chống nước: 100m. Chất liệu: vàng white 18k.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy sĩ. Ref: WR007004. Movement: H& Winding, Cal 9754 MC. Chống nước: 30m. Chất liệu: tiến thưởng White 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, GMT .
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 30.2 milimet x 22.7 milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy tá. Ref: WT100012. Movement: quartz. Chống nước: 30m. Chất liệu: kim cương hồng 18k cùng kim cương cứng. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 39.2 mm x 29.8 mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy sĩ. Ref: WT100003. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: vàng hồng 18k cùng klặng cương. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày.
Tình trạng: mặt hàng đặt mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước phương diện, Size: 42milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9007Z3. Movement: automatic. Chất liệu: rubi đá quý 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 42milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W7100018. Movement: automatic. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 35mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0018. Movement: automatic, Caliber 1847MC. Chất liệu: xoàn Trắng 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 42milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9009Z3. Movement: automatic,. Chất liệu: rubi trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước phương diện, Size: 43.5mm x 31.4milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy tá. Ref: WJSA0016. Movement: quartz. Chống nước: 30m. Chất liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước phương diện, Size: 33milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920096. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: xoàn hồng 18k . Chức năng: Giờ, phút ít, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 31milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0003. Movement: automatic, Caliber 1847MC. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: tiếng, phút, giây, ngày. Chống nước: 30m.

Xem thêm: Thế Giới Đồng Hồ Định Vị Trẻ Em Babykid {New 2021, Đồng Hồ Định Vị Cho Trẻ Em Babykid {New 2021


Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 33mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE902035. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: xoàn White 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây.
Tình Trạng: bắt đầu 100%. Phu kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 35mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0006. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 2021. Kích thước phương diện, Size: 33mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE902062. Movement: automatic, Cal 076. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút.
Tình Trạng: new 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước khía cạnh, Size: 46mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920021. Movement: hand wind, Calibre 9452 MC. Chất liệu: kim cương trắng 18k. Chức năng: giờ đồng hồ, phút. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước phương diện, Size: 36.5milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9005Z3. Movement: automatic. Chất liệu: xoàn hồng 18k với kyên ổn cưng cửng. Chức năng: giờ, phút ít, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước phương diện, Size: 28.6mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6900256. Movement: Quartz, Cal 057. Chống nước: 30m. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít.
Tình trạng: new 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2018. Kích thước mặt, Size: 34.3 x 44milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WSTA0010. Movement: automatic, Cal 1904-PS MC. Chống nước: 30m. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: Like New 99%, độ bắt đầu cao. Phú kiện: ko. Kích thước phương diện, Size: 47 milimet x 36.2 milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WT100021. Movement: automatic, Cal 1904 MC. Chống nước: 30m. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 2018. Kích thước phương diện, Size: 35milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0023. Movement: automatic, Caliber 1847MC. Dự trữ năng lượng: 48h. Chất liệu: tiến thưởng rubi 18k cùng kyên cưng cửng. Chức năng: giờ, phút ít, giây, ngày. Chống nước: 30m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: thẻ bảo hành 2018. Kích thước phương diện, Size: 42milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJBB0035. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày.
Tình trạng: Like New 99%, độ new cao. Phụ kiện: không. Kích thước khía cạnh, Size: 36milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9005Z3. Movement: automatic. Chất liệu: quà hồng 18k.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, độ new cao. Phú kiện: ko. Xuất xứ: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: WJCL0045. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Dự trữ cót: 42h. Chức năng: giờ, phút ít, giây. Chất liệu: quà hồng 18k cùng kyên cương cứng . Chịu nước: 30m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phú kiện: vỏ hộp đồng hồ thời trang. Kích thước phương diện, Size: 28milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE900251. Movement: quartz. Chất liệu: xoàn hồng 18k và kyên ổn cưng cửng. Chức năng: giờ đồng hồ, phút ít, giây. Chịu nước: 30m.
Tình trạng: Đã qua thực hiện, độ mới cao. Phú kiện: Hộp, sổ, thẻ Bảo Hành. Xuất xứ: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 35mm. Ref: WJCL0039. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Dự trữ cót: 42h. Chức năng: giờ đồng hồ, phút, giây. Chất liệu: rubi hồng 18k cùng klặng cưng cửng . Chịu nước: 30m.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, độ mới cao. Prúc kiện: Không. Xuất xứ: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 45.1milimet x 26.6milimet. Ref: WB704851. Movement: Automatic. Chức năng: tiếng, phút ít, giây, ngày. Chất liệu: xoàn hồng 18k cùng kyên cương . chịu nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ BH 2020. Kích thước khía cạnh, Size: 39.8milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WHSA0009. Movement: manual winding, Cal 9611 MC. Chống nước: 100m. Chất liệu: thép không gỉ và kim cương kim cương 18k. Chức năng: Giờ, phút ít. Dự trữ: 72h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo hành 2020. Kích thước mặt, Size: 39.8mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WHSA0010. Movement: manual winding, Cal 9612 MC. Chống nước: 100m. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút ít. Dự trữ: 72h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phú kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 20đôi mươi. Kích thước phương diện, Size: 39.8mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WHSA0009. Movement: manual winding, Cal 9612 MC. Chống nước: 100m. Chất liệu: thxay không gỉ. Chức năng: Giờ, phút. Dự trữ: 72h.
Tình trạng: đẫ qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phú kiện: không. Kích thước mặt, Size: 45.6milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W1580004. Movement: automatic, Cal 9422 MC. Chống nước: 30m. Chất liệu: quà white 18k. Chức năng: Giờ, phút ít, giây, ngày, dự trữ năng lượng, Perpetual calendar.
Tình trạng: mới 100%. Phú kiện: hộp, sổ, thẻ bh 20đôi mươi. Kích thước phương diện, Size: 35.1milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W2SA0016. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Chống nước: 100m. Chất liệu: thép không gỉ với vàng tiến thưởng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: Like New 99%, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2019. Kích thước mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJBB0038. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Chất liệu: kyên cưng cửng với vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ Bảo Hành 20trăng tròn. Kích thước khía cạnh, Size: 42mm. Xuất xứ: Thụy Sĩ. Ref: WR007003. Movement: manual winding, Cal 9754 MC. Chất liệu: xoàn Trắng 18k. Chức năng: tiếng, phút ít, giây. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ bh 20đôi mươi. Kích thước mặt, Size: 33milimet. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W3BB0006. Movement: automatic. Chất liệu: thnghiền không gỉ với tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Prúc kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước khía cạnh, Size: 39.8mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WSSA0039. Movement: automatic. Chống nước: 100m. Chất liệu: thxay ko gỉ. Chức năng: Giờ, phút, ngày, giây.
Tình trạng: mới 100%. Prúc kiện: vỏ hộp, sổ, thẻ BH 2020. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: HPI01039. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Chống nước: 30m. Chất liệu: kim cương hồng 18k, klặng cương. Chức năng: Giờ, phút, ngày.