Đánh Giá Đồng Hồ Curnon

*bài viết được tiến hành vày Lê Hoàng Thạch – biểu hiện cách nhìn riêng của tác giả*

*
*
*
*
*
*
*

PS : Trung Quốc hiện nay đã chuẩn xác trở thành quốc gia đem đến movement và có đồ sộ tạo ra đồng hồ lớn nhất thế giới, vượt qua cả thụy sĩ và Nhật bản. theo lộ trình hiện đại hóa quốc gia China lần tới, Trung Quốc sẽ tăng gấp 3 lần sản lượng đồng hồ cấp cao so với hiện ni, tóm lại là trong tương lai gần, nếu muốn làm đồng hồ thì chúng ta vẫn còn phải cần sự giúp đỡ của anh béo này!