Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới các bước để tạo chiếc đồng hồ hoạt động như hình dưới đây:

*

Mã HTML

Cấu trúc HTML như sau, mình giải thích trong comment.

Code CSS

Dưới đây là mã code cho ví dụ, mình có giải thích trong comment

/** Style cơ bản cho trang và container **/body { font-size:62.5%; margin:1em; background:#232425 }ul { list-style:none; margin:0; padding:0 }#watch { font-size:1em; position:relative }#watch .frame-face { position:relative; width:30em; height:30em; margin:2em auto; border-radius:15em; background:-webkit-linear-gradient(top, #f9f9f9,#666); background:-moz-linear-gradient(top, #f9f9f9,#666); background:linear-gradient(to bottom, #f9f9f9,#666); box-shadow:rgba(0,0,0,.8) .5em .5em 4em;}#watch .frame-face:before { content:””; width:29.4em; height:29.4em; border-radius:14.7em; position:absolute; top:.3em; left:.3em; background: -webkit-linear-gradient(135deg, rgba(246,248,249,0) 0%,rgba(229,235,238,1) 50%,rgba(205,212,217,1) 51%,rgba(245,247,249,0) 100%), -webkit-radial-gradient(center, ellipse cover, rgba(246,248,249,1) 0%,rgba(229,235,238,1) 65%,rgba(205,212,217,1) 66%,rgba(245,247,249,1) 100%); background: -moz-linear-gradient(135deg, rgba(246,248,249,0) 0%,rgba(229,235,238,1) 50%,rgba(205,212,217,1) 51%,rgba(245,247,249,0) 100%), -moz-radial-gradient(center, ellipse cover, rgba(246,248,249,1) 0%,rgba(229,235,238,1) 65%,rgba(205,212,217,1) 66%,rgba(245,247,249,1) 100%); background: linear-gradient(135deg, rgba(246,248,249,0) 0%,rgba(229,235,238,1) 50%,rgba(205,212,217,1) 51%,rgba(245,247,249,0) 100%), radial-gradient(ellipse at center, rgba(246,248,249,1) 0%,rgba(229,235,238,1) 65%,rgba(205,212,217,1) 66%,rgba(245,247,249,1) 100%);}#watch .frame-face:after { content:””; width:28em; height:28em; border-radius:14.2em; position:absolute; top:.9em; left:.9em; box-shadow:inset rgba(0,0,0,.2) .2em .2em 1em; border:.1em solid rgba(0,0,0,.2); background:-webkit-linear-gradient(top, #fff, #ccc); background:-moz-linear-gradient(top, #fff, #ccc); background:linear-gradient(to bottom, #fff, #ccc);}/** Style cho các đánh dấu phút **/#watch .minute-marks li { display:block; width:.2em; height:.6em; background:#929394; position:absolute; top:50%; left:50%; margin:-.4em 0 0 -.1em;}#watch .minute-marks li:first-child {transform:rotate(6deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(2) {transform:rotate(12deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(3) {transform:rotate(18deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(4) {transform:rotate(24deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(5) {transform:rotate(36deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(6) {transform:rotate(42deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(7) {transform:rotate(48deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(8) {transform:rotate(54deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(9) {transform:rotate(66deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(10) {transform:rotate(72deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(11) {transform:rotate(78deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(12) {transform:rotate(84deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(13) {transform:rotate(96deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(14) {transform:rotate(102deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(15) {transform:rotate(108deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(16) {transform:rotate(114deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(17) {transform:rotate(126deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(18) {transform:rotate(132deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(19) {transform:rotate(138deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(20) {transform:rotate(144deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(21) {transform:rotate(156deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(22) {transform:rotate(162deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(23) {transform:rotate(168deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(24) {transform:rotate(174deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(25) {transform:rotate(186deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(26) {transform:rotate(192deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(27) {transform:rotate(198deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(28) {transform:rotate(204deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(29) {transform:rotate(216deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(30) {transform:rotate(222deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(31) {transform:rotate(228deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(32) {transform:rotate(234deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(33) {transform:rotate(246deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(34) {transform:rotate(252deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(35) {transform:rotate(258deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(36) {transform:rotate(264deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(37) {transform:rotate(276deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(38) {transform:rotate(282deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(39) {transform:rotate(288deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(40) {transform:rotate(294deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(41) {transform:rotate(306deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(42) {transform:rotate(312deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(43) {transform:rotate(318deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(44) {transform:rotate(324deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(45) {transform:rotate(336deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(46) {transform:rotate(342deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(47) {transform:rotate(348deg) translateY(-12.7em)}#watch .minute-marks li:nth-child(48) {transform:rotate(354deg) translateY(-12.7em)}/** Style cho box hiển thị giờ **/#watch .digits { width:30em; height:30em; border-radius:15em; position:absolute; top:0; left:50%; margin-left:-15em;}#watch .digits li { font-size:1.6em; display:block; width:1.6em; height:1.6em; position:absolute; top:50%; left:50%; line-height:1.6em; text-align:center; margin:-.8em 0 0 -.8em; font-weight:bold;}#watch .digits li:nth-child(1) { transform:translate(3.9em, -6.9em) }#watch .digits li:nth-child(2) { transform:translate(6.9em, -4em) }#watch .digits li:nth-child(3) { transform:translate(8em, 0) }#watch .digits li:nth-child(4) { transform:translate(6.8em, 4em) }#watch .digits li:nth-child(5) { transform:translate(3.9em, 6.9em) }#watch .digits li:nth-child(6) { transform:translate(0, 8em) }#watch .digits li:nth-child(7) { transform:translate(-3.9em, 6.9em) }#watch .digits li:nth-child(8) { transform:translate(-6.8em, 4em) }#watch .digits li:nth-child(9) { transform:translate(-8em, 0) }#watch .digits li:nth-child(10) { transform:translate(-6.9em, -4em) }#watch .digits li:nth-child(11) { transform:translate(-3.9em, -6.9em) }#watch .digits li:nth-child(12) { transform:translate(0, -8em) }#watch .digits:before { content:””; width:1.6em; height:1.6em; border-radius:.8em; position:absolute; top:50%; left:50%; margin:-.8em 0 0 -.8em; background:#121314;}#watch .digits:after { content:””; width:4em; height:4em; border-radius:2.2em; position:absolute; top:50%; left:50%; margin:-2.1em 0 0 -2.1em; border:.1em solid #c6c6c6; background:-webkit-radial-gradient(center, ellipse cover, rgba(200,200,200,0), rgba(190,190,190,1) 90%, rgba(130,130,130,1) 100%); background:-moz-radial-gradient(center, ellipse cover, rgba(200,200,200,0), rgba(190,190,190,1) 90%, rgba(130,130,130,1) 100%); background:radial-gradient(ellipse at center, rgba(200,200,200,0), rgba(190,190,190,1) 90%, rgba(130,130,130,1) 100%);}#watch .digital-wrap { width:9em; height:3em; border:.1em solid #222; border-radius:.2em; position:absolute; top:50%; left:50%; margin:3em 0 0 -4.5em; overflow:hidden; background:#4c4c4c; background:-webkit-linear-gradient(top, #4c4c4c 0%,#0f0f0f 100%); background:-moz-linear-gradient(top, #4c4c4c 0%, #0f0f0f 100%); background:-ms-linear-gradient(top, #4c4c4c 0%,#0f0f0f 100%); background:-o-linear-gradient(top, #4c4c4c 0%,#0f0f0f 100%); background:linear-gradient(to bottom, #4c4c4c 0%,#0f0f0f 100%);}#watch .digital-wrap ul { float:left; width:2.85em; height:3em; border-right:.1em solid #000; color:#ddd; font-family:Consolas, monaco, monospace;}#watch .digital-wrap ul:last-child { border:none }#watch .digital-wrap li { font-size:1.5em; line-height:2; letter-spacing:2px; text-align:center; position:relative; left:1px;}#watch .digit-minutes li { animation:dsm 3600s steps(60, end) 0s infinite;}#watch .digit-seconds li { animation:dsm 60s steps(60, end) 0s infinite;}/** Style cho kim giờ phút giây **/#watch .hours-hand { width:.8em; height:7em; border-radius:0 0 .9em .9em; background:#232425; position:absolute; bottom:50%; left:50%; margin:0 0 -.8em -.4em; box-shadow:#232425 0 0 2px; transform-origin:0.4em 6.2em; transform:rotate(-25deg); animation:hours 43200s linear 0s infinite;}#watch .hours-hand:before { content:””; background:inherit; width:1.8em; height:.8em; border-radius:0 0 .8em .8em; box-shadow:#232425 0 0 1px; position:absolute; top:-.7em; left:-.5em;}#watch .hours-hand:after { content:””; width:0; height:0; border:.9em solid #232425; border-width:0 .9em 2.4em .9em; border-left-color:transparent; border-right-color:transparent; position:absolute; top:-3.1em; left:-.5em;}#watch .minutes-hand { width:.8em; height:12.5em; border-radius:.5em; background:#343536; position:absolute; bottom:50%; left:50%; margin:0 0 -1.5em -.4em; box-shadow:#343536 0 0 2px; transform-origin:0.4em 11em; transform:rotate(62deg); animation:minutes 3600s linear 0s infinite;}#watch .seconds-hand { width:.2em; height:14em; border-radius:.1em .1em 0 0/10em 10em 0 0; background:#c00; position:absolute; bottom:50%; left:50%; margin:0 0 -2em -.1em; box-shadow:rgba(0,0,0,.8) 0 0 .2em; transform-origin:0.1em 12em; transform:rotate(120deg); animation:seconds 60s steps(60, end) 0s infinite;}#watch .seconds-hand:after { content:””; width:1.4em; height:1.4em; border-radius:.7em; background:inherit; position:absolute; left:-.65em; bottom:1.35em;}#watch .seconds-hand:before { content:””; width:.8em; height:3em; border-radius:.2em .2em .4em .4em/.2em .2em 2em 2em; box-shadow:rgba(0,0,0,.8) 0 0 .2em; background:inherit; position:absolute; left:-.35em; bottom:-3em;}/** Định nghĩa các keyframe **/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *