Bài tập xem đồng hồ lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 126 sgk Tân oán 2: Thực hành xem đồng hồ đeo tay – trang 126. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ đồng hồ ?, Bài 2: Mỗi câu sau đây ứng với đồng hồ nào ? Bài 3: Quay kim xung quanh đồng hồ nhằm đồng hồ đeo tay chỉ.

Bạn đang xem: Bài tập xem đồng hồ lớp 2


Bài 1: Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?

*

Bài 2: Mỗi câu dưới đây ứng cùng với đồng hồ làm sao ?

*

a) An vào học cơ hội 13 giờ 1/2 tiếng.

b) An ra nghịch thời gian 15 giờ đồng hồ.

c) An vào học tập tiếp lúc 15 giờ đồng hồ 15 phút.

d) An rã học tập cơ hội 16 giờ đồng hồ nửa tiếng,

e) An tưới rau dịp 5 tiếng 1/2 tiếng chiều.

g) An nạp năng lượng cơm trắng lúc 7 giờ buổi tối.

Bài 3: Quay kim xung quanh đồng hồ đeo tay để đồng hồ đeo tay chỉ:

2 giờ; 1 tiếng 30 phút; 6 tiếng 15 phút; 5 giờ đồng hồ rưỡi.

*
Quảng cáo

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 4 giờ đồng hồ 15 phút ít.

Đồng hồ nước B chỉ 1 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 9h 15 phút ít.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút.

Bài 2:

a) An vào học tập lúc 13 giờ 1/2 tiếng ứng cùng với đồng hồ thời trang A.

Xem thêm: Đồng Hồ Đo Huyết Áp Tốt Cho Người Cao Tuổi, Có Nên Mua Đồng Hồ Đo Huyết Áp

b) An ra nghịch thời gian 15 giờ ứng với đồng hồ thời trang D.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ đồng hồ 15 phút ít ứng với đồng hồ B.

d) An chảy học thời gian 16 giờ đồng hồ nửa tiếng chiều ứng với đồng hồ E.

e) An tưới rau thời gian 5 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút chiều ứng cùng với đồng hồ C.

f) An ăn cơm cơ hội 7 giờ về tối ứng cùng với đồng hồ thời trang G.

Bài 3:

Quay kyên sao cho:

Đồng hồ nước chỉ 2 giờ: Kim nthêm chỉ số 2, klặng lâu năm chỉ số 12.

Đồng hồ nước chỉ 1 tiếng 30 phút: Klặng nlắp chỉ giữa số 1 với số 2, kyên ổn nhiều năm chỉ số 6.


Bài học: Chuim mục:
Bài trướcBài 1, 2, 3 trang 125, 126 sgk Toán thù 2: Giờ phút
Bài tiếp theoBài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk Tân oán lớp 2: Luyện tập trang 129 SGK Tân oán lớp 2

Quảng cáo
Mục lục môn Toán thù 2


Xem đầy đủ: Toán thù 2


Xem theo môn học tập lớp 2

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 sgk Tân oán 2: Luyện tập trang 117 SGK Toán thù lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 sgk Tân oán 2: Luyện tập trang 117 SGK Tân oán lớp 2. Bài 1: Tìm X,...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk Tân oán 2: 33 – 5
Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk toán 2: 33 - 5. Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết...
Kể ngắn về người thân (nói, viết) trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập có tác dụng văn: Kể nlắp về người thân trong gia đình (nói, viết) trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Nghề của bà bầu tuy vất vả...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 sgk Toán 2: Luyện tập chung trang 105 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 sgk Toán thù 2: Luyện tập phổ biến trang 105 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Tính nhđộ ẩm,Bài...
Lesson Six Unit 12 – Family và Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2)
Lesson Six Unit 12 - Family và Friends Special Edittion Grade 2. A. Vâng, hãy xem thực solo. Bạn ý muốn gì?. Bài: Unit 12....