Bài 17 Hô Hấp Ở Động Vật

*
Đánh lốt "x" vào ô trống mang đến câu vấn đáp đúng về thở sinh sống động vật

Giải bài xích tập thắc mắc bàn luận trang 71 SGK Sinh học tập 11.

Bạn đang xem: Bài 17 hô hấp ở động vật

Xem bỏ ra tiết


*
Quan liền kề hình 17.1 cùng hình 17.2, hãy trình bày quá trình Bàn bạc khí sinh hoạt giun đất và côn trùng.

Giải bài bác tập thắc mắc trao đổi trang 72 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết


*
Đối chiếu với 4 Điểm sáng đảm bảo công dụng thương lượng khí, hãy lí giải vì sao thảo luận khí của sở hữu cá xương đạt hiệu quả cao (tìm hiểu thêm hình 17.3 cùng 17.4).

Giải bài xích tập thắc mắc bàn luận trang 73 SGK Sinh học 11.

Xem thêm: Tranh Thêu Chữ Thập Đồng Hồ Cha Mẹ 222885, Tranh Thêu Chữ Thập Đồng Hồ Cha Mẹ 222817

Xem chi tiết


*
Đối chiếu cùng với 4 đặc điểm đảm bao tác dụng hiệp thương khí, hãy lí giải tại sao phổi là phòng ban trao đổi khí công dụng sinh hoạt trên cạn.

Giải bài bác tập thắc mắc bàn bạc trang 74 SGK Sinch học tập 11.

Xem bỏ ra tiết


*
Câu 1 trang 75 SGK Sinc học 11

Giải bài 1 trang 75 SGK Sinch học 11. Hãy liệt kê các vẻ ngoài hô hấp của động vật hoang dã ngơi nghỉ cạn cùng sinh sống nước ?

Xem đưa ra tiết


*
Bài 2 trang 75 SGK Sinc học 11

Giải bài 2 trang 75 SGK Sinc học 11. Sự thương lượng khí cùng với môi trường bao quanh ngơi nghỉ động vật đối chọi bào cùng nhiều bào gồm tổ chức triển khai thấp (ví dụ thủy tức) được tiến hành như thế nào?

Xem đưa ra tiết


*
Câu 3 trang 75 SGK Sinch học 11

Giải bài 3 trang 75 SGK Sinc học 11. Nếu bắt giun khu đất bỏ lên trên khía cạnh đất không ẩm mốc, giun đã nhanh bị chết. Tại sao?

Xem bỏ ra tiết


*
Câu 4 trang 75 SGK Sinch học 11

Giải bài bác 4 trang 75 SGK Sinh học tập 11. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh bao phủ nghỉ ngơi côn trùng, cá, lưỡng cư, bò ngay cạnh chyên ổn với trúc được triển khai như vậy nào?

Xem chi tiết


*
Câu 5 trang 76 SGK Sinc học tập 11

Giải bài bác 5 trang 76 SGK Sinch học 11. Cơ quan liêu thở của group động vật hoang dã nào dưới đây đàm phán lúc kết quả nhất?

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 6 trang 76 SGK Sinch học tập 11

Giải bài xích 6 trang 76 SGK Sinh học tập 11. Tại sao mặt phẳng điều đình khí của chyên, thụ cải tiến và phát triển hơn của lưỡng cư với trườn sát?

Xem bỏ ra tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng cam kết nhằm nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phxay donghoguess.com gửi những thông tin đến bạn nhằm nhận được các giải mã tuyệt cũng như tài liệu miễn mức giá.